Hvordan utvikle diakonalt ungdomsarbeid?

I denne konferansen får du blant annet råd om hvordan skape en kultur for innovasjon, historier og råd om hvordan fange opp ungdom som faller utenfor, gode eksempler på nyskapende og diakonalt ungdomsarbeid.

0.42: Velkommen 4.14:Hvordan skaper vi en innovasjonskultur? 21.13: BaseCamp: nyskapende samarbeid i praksis 30.24: Se de usynlige ungdommene 52.40: Kulturinnslag fra St. Jakob kirken i Bergen 58.46: Snakkekort som metode 1.13.08: Nyskapende møteplasser for ungdom (Forandringshuset og Gamingpresten) 1.27.55: Diakonalt ungdomsarbeid: tips og råd til menigheter (Ukirke Stavanger og Fredheim Arena) 1.44.28: Takk for i dag.

Program (klikk på lenken for å sendes direkte til den delen av opptaket):

Her finner du powerpointpresentasjoner og nyttige lenker.

Lars Kobro er en av de ledende forskerne i Norge innen innovasjon. Han holdt foredraget: Hvordan skape kultur for innovasjon? Syv sprang mot en mer innovativ virksomhet. Les også 31 tips til ledere som vil skape en innovasjonskultur.

Ole Tobias Mehn-Andersen, brukerrådet til Blå Kors kompasset, et landsdekkende gratis tilbud til unge som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Er du bekymret for et barn eller ungdom? Her får du 5 gode råd.

Hiwot Hailu, leder ved KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund, fortalte om hvordan de bruker «troverdige ambassadører» for å rekruttere mer mangfoldig.

Dårlig økonomi kan også være et hinder. Bruk dialogverktøyet ALLEmed for å gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

  • Ingeborg Ørjasæter fortalte om den rykende ferske ressursen Blå Kors Snakkekort, en kortstokk med spørsmål og dilemma om aktuelle tema i ungdommers liv: alkohol, rus, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.
  • Jon Andreas Tjentland er ungdomsdiakon og daglig leder for BaseCamp Sotra.
  • Lars Ivar Brattsberg driver youtubekanalen Gamingpresten. Han oppfordrer menigheter til å arrangere LAN (det vil si, å invitere til at spillere møtes for å spille sammen på et lokalt nettverk). Se også Blå Kors sin temaside Gaming – til bekymring og begeistring
  • Anne Margrethe Ree Sunde ved U-kirke Stavanger og Astrid Mong Gard ved Fredheim Arena gav tips og grep til diakonalt menighetsarbeid med ungdommer og unge voksne.
Vil du se flere ressurser og tips til deg som jobber i menighet?

Konferansene om nyskapende diakonalt arbeid støttes økonomisk av Helsedirektoratet og Kirkerådet for Den norske kirke.