Tenke nytt og sammen for å møte unges behov

Hvordan kan kirke og kommune samarbeide bedre til beste for barn og unge? Hva er suksesskriteriene og fallgruvene? Hvordan kan samskaping hjelpe oss å utvikle bedre tilbud? Møt biskop i Nidaros, ordfører i Trondheim og en rekke dyktige praktikere.

Konferansen ble arrangert i samarbeid med kirker i Trøndelag. Se tidskoder for de ulike innslagene nedenfor:

 • Program før pause:
  • 10.00: Velkommen
  • 13.04: Musikkinnslag ved Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe
  • 27.55: Hvorfor samskape for å møte unges behov? Dialog med ordfører i Trondheim Kommune, biskop i Nidaros Bispedømme, leder i Nidaros ungdomsråd
  • 46.55: Stein-saks-papir: innovativ strategi for sterke barnefellesskap – Ingvild Dahl, Trondheim Kommune
 • Program etter pause:
  • 1.21.41: Derfor trenger unge at du bryr deg – Blå Kors Chatsenter i Kristiansand
  • 1.36.37 Hvordan fange opp ungdommer som faller utenfor? – Arne Christian Rokseth, tidligere leder i Salem menighet i Trondheim, Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune
  • 1.48.44: U-kirke: samskaping i praksis – Katri Sundvall-Falck, prosjektleder U-kirke og Tonje Braa, kulturenheten i Trondheim kommune
  • 2.03.30: Musikkinnslag ved Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe

Nyttige lenker og presentasjoner

Her finner du powerpointpresentasjoner og nyttige lenker fra konferansen 19. november.

Ingvild Dahl, har ledet prosjektet Stein, Saks, Papir, en innovativ strategi for sterke barnefellesskap. Her kan du lære mer om ekspertutvalg – vanlige folk som bryr seg og se flere gode lokale eksempler og nyttige ressurser i biblioteket.

Dame smiler med blå bakgrunn

Benedicte Frøystad Jonassen fra Blå Kors Chatsenter intervjuet ungdommer om mobbing og hvordan voksne kan vise at de bryr seg.

Skriv ut og heng opp denne plakaten for å vise ungdom hvor de kan få hjelp.

Katri Sundvall-Falck og Tonje Braa fortalte om samskapingsprosjektet mellom kirken og kommunen med arbeidstittel U-kirke. Du kan også lese mer om deres Snapchat-konto her.

Seminar: Nyskapende diakonalt arbeid blant unge

Diakon Pål Arne Winsnes ledet seminar om nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge. Her fikk vi blant annet høre om Mandagspizza for ungdom, Tweensarbeid i samarbeid mellom Trondheim Frikirke og Tiller menighet, samt 22B – et forebyggende kontaktsenter for ungdom i regi av Salem menighet.

I dette seminaret på 30 minutter får du flere gode eksempler på lokalt diakonalt arbeid med barn og unge.

I tillegg fikk vi høre fra flere ansatte fra Den norske i Stjørdal, Solveig Frafjord Whitcomb (menighetspedagog), Oddbjørn Eide (kirkeverge) og Jon Henrik Guldbrandsen (prost), samt barne- og ungdomsdiakon i Trondheim, Hanne Moxness.

Seminar: Verktøy for samskaping

Lars Kobro er en av de ledende forskerne i Norge innen innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han kjenner kirke-Norge godt og gir konkrete råd for å lykkes med nyskapende samarbeid. Han er redaktør for en Håndbok i samskaping, utviklet i samarbeid med KS (Kommunesektorens organisasjon). Powerpointpresentasjonen fra seminaret kan lastes ned her.

En 30 minutters innføring i samskaping som metode

Konferansene om nyskapende og diakonalt arbeid støttes økonomisk av Helsedirektoratet og Kirkerådet for Den norske kirke.