Alkoholavhengighet

Er alkoholbruken blitt en belastning?

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge. Mange har gode erfaringer med alkohol, men for noen blir alkoholbruken belastende. Grensen mellom risikofylt bruk av alkohol og avhengighet kan være glidende,  og det er ikke alltid lett selv å definere når man er avhengig. Noen drikker lite, men jevnt over tid – andre drikker store mengder.

Alkoholinntaket kan gå ut over kroppen, psykisk helse, relasjoner som familie og venner, jobben, eller viktige aktiviteter og interesser i livet.

I denne filmen møter du mennesker som åpent og ærlig forteller om sine erfaringer med alkoholproblemer. Alle sammen utviklet en avhengighet, men fant ulike måter å slutte og ruse seg på. Hva tenker de om årsaken til at alkoholen fikk så stor plass i livet? Hva skulle de ønske de hadde gjort annerledes og hvordan fikk de hjelp

Trenger du hjelp?

Hos oss jobber det terapeuter med ulik utdanning og med ulike innfallsvinkler til behandling.

Behandling for alkohol- eller andre rusproblemer skjer ved at man går i individuell terapi hos en terapeut som er behandlingsansvarlig. Men behandlingen kan også foregå på andre måter og med kombinasjon av flere andre tilnærminger.

Ta gjerne kontakt med oss om du tenker at du trenger behandling for ditt alkoholforbruk.

 • Kurs

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Økonomisk rådgivning

  I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

  • å sette opp budsjett
  • reforhandle lån og kredittgjeld
  • bistå med søknad om gjeldsordning
  • veilede om rettigheter til stønader og lignende

  Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

Kontakt oss

Behandling hos Blå Kors Poliklinikk Oslo krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss først for mer informasjon om dette, telefon: 22 99 49 00.