Alkoholavhengighet

Er alkoholbruken blitt en belastning?

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge. Mange har gode erfaringer med alkohol, men for noen blir alkoholbruken belastende. Grensen mellom risikofylt bruk av alkohol og avhengighet kan være glidende,  og det er ikke alltid lett selv å definere når man er avhengig. Noen drikker lite, men jevnt over tid – andre drikker store mengder.

Alkoholinntaket kan gå ut over kroppen, psykisk helse, relasjoner som familie og venner, jobben, eller viktige aktiviteter og interesser i livet. 

Trenger du hjelp?

Hos oss jobber det terapeuter med ulik utdanning og med ulike innfallsvinkler til behandling.

Behandling for alkohol- eller andre rusproblemer skjer ved at man går i individuell terapi hos en terapeut som er behandlingsansvarlig. Men behandlingen kan også foregå på andre måter og med kombinasjon av flere andre tilnærminger.

Ta gjerne kontakt med oss om du tenker at du trenger behandling for ditt alkoholforbruk.

Kontakt oss

Behandling hos Blå Kors Poliklinikk Oslo krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss først for mer informasjon om dette, telefon: 22 99 49 00.