Andre rusmidler

Kokain, amfetamin og andre rusmidler

Dersom du bruker narkotiske stoffer som kokain eller amfetamin – samtidig som du «sjonglerer» mellom jobb og familie, kan du ha behov for hjelp. Det kan du få hos Blå Kors Poliklinikk Oslo.

Om du har omfattende rusavhengighet som går utover flere livsområder, kan du ha behov for behandling utover det vi tilbyr poliklinisk, som kan være døgninnleggelse.

Fastlegen kan sammen med deg avgjøre hvor du kan få best mulig hjelp for ditt problem.

Cannabis

Cannabis blir brukt av mennesker i alle aldre. Noen bruker cannabis til fest, mens andre bruker det av ulike årsaker i hverdagen. Bruk av rusmidler som cannabis kan påvirke livet i negativ retning, og du kan oppleve at bruken går utover relasjoner og gjøremål.

Bruken av cannabis har ført til stor debatt her i landet. God informasjon om cannabis og hvordan stoffet påvirker hjerne og kropp, kan du finne her:

 • Kurs

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Økonomisk rådgivning

  I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

  • å sette opp budsjett
  • reforhandle lån og kredittgjeld
  • bistå med søknad om gjeldsordning
  • veilede om rettigheter til stønader og lignende

  Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

Kontakt

Behandling hos Blå Kors Poliklinikk Oslo krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss først for mer informasjon om dette, telefon: 22 99 49 00.