Bevisste foreldre – en trygg oppvekst

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  «Bevisste foreldre» er gratisressurser Blå Kors har utviklet og består av:

  • Fakta og gode råd til foreldre
  • Filmer som samtalestartere
  • En liste med spørsmål til refleksjon
  • Gratis brosjyrer til nedlastning eller bestilling i trykt format

  Målet med ressursene er å hjelpe foreldre til å reflektere omkring eget alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barn. Hensikten er å begrense mulige skadevirkninger knyttet til alkoholbruk. Ressursene tar utgangspunkt i barnets alder fra fosterstadiet frem til og med ungdomsskolen.

 • Hvem er materiellet for?

  Brosjyrer og filmene er utviklet for helsefagarbeidere, lærere eller andre fagpersoner som møter foreldre i arbeidshverdagen.

 • Slik bruker du materiellet

  Bruk ressursene i individuelle samtaler, i foreldregruppemøter spre de gjennom digitale kanaler.

  1. Gjør deg kjent med filmene og brosjyrene som er relevante for de foreldrene du er i kontakt med
  2. Start med fagmøte på arbeidsplassen din for å lage en god plan på hvordan dere ønsker å bruke ressursene:
  • Vil dere dele materialet på sosiale medier?
  • Vil dere dele ut brosjyrer under individuelle samtaler eller legge disse ut i fellesarealer?
  • Vil dere lage et gruppeopplegg for foreldremøter rundt temaet?

  Ta gjerne kontakt med vår rådgiver hvis dere trenger mer veiledning eller har spørsmål. Gi oss tilbakemelding, vi setter stor pris på at dere deler med oss deres erfaringer med ressursene våre.

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. For mange er alkohol en kilde til nytelse og glede, og av og til nytes alkohol med barn til stede. Hvordan påvirker dette egentlig barnet?

Våre filmer og brosjyrer hjelper deg å få i gang samtale og refleksjon på en enkel og ikke-dømmende måte.

En trygg samtale rundt et følsomt tema

Foto: Illustrasjonsbilde. Blå Kors/Marcel Leliënhof.

Å starte en dialog om et sensitivt tema, som bruk av alkohol, kan være vanskelig. Tabu, skam og vonde erfaringer kan hindre en god flyt i samtalen. Ønsker du at samtalen skal være til hjelp for å sortere tanker, bli mer bevisst, endre synspunkter eller atferd, er det viktig å planlegge samtalen godt.

Visste du at?

 • 1 av 7 barn og unge mellom 8 og 19 år har opplevd det ubehagelig når en eller flere av deres foreldre/foresatte har drukket alkohol. Blant de er større andel av jenter i alder 16-19.
 • 1 av 5 synes at deres foreldre generelt skulle drukket mindre alkohol.

(IPSOS-undersøkelse for Blå Kors, 2022)

Film som samtaleåpner

En film som viser til fakta og aktuelle problemstillinger er en god måte å starte samtalen på. Filmen også kan hjelpe å skape mer bevissthet rundt aktuelle problemstillinger.

Blå Kors har laget 6 filmer som hver tar for seg ulike dilemmaer og problemstillinger knyttet til alkoholbruk når barn er tilstede.

Se filmen (1 min) om barn og alkohol sammen, og still noen spørsmål om filmen etterpå.

Videosnutt som samtaleåpner: Om foreldre, spedbarn og alkohol.

Slik bruker du filmene

 • Vis filmene på skjermet på kontor eller venterommet.
 • Del filmene gjennom dine digitale kanaler: sosiale media, via e-post eller melding
 • Bruk filmene i fagmøter for å inspirere kollegaer å dele/bruke disse i sitt arbeid
 • Vis filmene som dialog- og samtalestartere under foreldremøter.
 • Se filmen (1 min) om barn og alkohol sammen med forelder under konsultasjonstimen, og still noen spørsmål om filmen etterpå.

Du kan åpne samtalen med et spørsmål som:

 • Hva gjorde inntrykk på deg i filmen?
 • Kjenner du deg igjen i noe av dette?
 • Hvilke tanker og følelser skapte denne filmen?

Deretter kan du utvide samtalen med generelle spørsmål til refleksjon.

Spørsmål til refleksjon

For å få en god flytt i samtalen er det viktig at samtalepartneren får mulighet til å komme med sine synspunkt, og føler seg hørt og anerkjent. Spør om tanker, minner og egne refleksjoner. Det kan gi en følelse av å bli sett og verdsatt som person med unike erfaringer og verdier. Under finner du eksempler på spørsmålene du kan stille.

Spørsmål om foreldrerollen og alkohol

Din mening og erfaring

 • Har du noen ganger hørt «et glass kan du vel ta»?
 • Hva tenker du om spørsmålet og mulige svar på det? Hvilke erfaringer har du selv hatt som barn med alkohol i din familie?
 • Hvordan tror du dette har påvirket deg som person?
 • Hva synes du er vanskelig med tanke på alkohol og din rolle som forelder?

Ditt barns reaksjoner

 • Hvilke tanker har du gjort deg når det gjelder alkohol og barn?
 • Spiller barnets alder noe rolle?
 • Hvordan blir barnet ditt påvirket av din eller din eventuelle partners forhold til alkohol?
 • Hvordan reagerer barnet ditt på din eller andres oppførsel i påvirket tilstand?

Din partner og nærmiljø

 • Hva synes du om drikkevanene til deg og din eventuelle partner? Har du ønske om å endre noe?
 • Hva kunne du ønske å endre med tanke på forholdet til alkohol i omgangskretsen din? Hvordan kan du snakke med dine nærmeste om dette?
 • Hva kan gjøre det vanskeligere eller lettere å avstå fra alkohol i situasjoner når barn er tilstede? Hvilken rolle ønsker du at din partner tar i dette?
 • Hva kunne du ønske å endre eller påvirke med tanke på alkohol i det miljøet du og barnet ditt lever/er i akkurat nå?
Les vår faktaside med gode råd til foreldre om alkohol og barn

Brosjyrer som lar samtalen leve videre

Far og sønn sitter inntil en vegg ute. Solen skinner og faren holder armen rundt gutten sin og smiler

Her finner du våre seks informasjonsbrosjyrer som svarer på hvert sitt spørsmål om foreldre og alkohol. Disse tar for seg barnets alder fra graviditet, til barnet er ungdom og går ut av ungdomsskolen. Trykte brosjyrer kan bestilles gratis eller du kan laste ned brosjyrene i PDF-fil.

Brosjyrer

Bestill gratis materiell

Brosjyrene er tilgjengelig i pdf (se ovenfor), men du kan også bestille de i trykket format til utdeling og som hjelp til å starte en samtale. Alt materiell er gratis og vi dekker porto. Merk at det kan ta inntil 10 arbeidsdager før du mottar brosjyrene i posten.

Nederst i skjemaet velger du hvilke brosjyrer du ønsker og antall. Ved større bestillinger (over 100 eksemplarer av én brosjyre), ta kontakt med forebyggingsseksjonen i Blå Kors.

OBS: Grunnet ferieavvikling blir bestillinger mellom 5. juli og 5. august satt på vent til etter sommerferien.

Om prosjektet «Bevisste foreldre»

«Bevisste foreldre – en trygg oppvekst» er et forebyggingsprosjekt utviklet av Blå Kors og finansiert av Helsedirektoratet. Dette er revidert versjon av tidligere forebyggingsprogram «Bevisste foreldre – en god start».

Målet for prosjektet er å hjelpe foreldre og foresatte til å reflektere omkring eget alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barn. Hensikten er å begrense mulige skadevirkninger knyttet til alkoholbruk.

Relatert innhold: