Forside

Blå Kors Haugaland A-senter er en del av spesialisthelsetjenesten og består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk. Vi jobber på oppdrag fra Helse Vest RHF. Hos oss arbeider det psykologer, psykiater, fagkonsulenter, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Les mer om behandlingstilbud og hvordan søke om plass.

Å bli kvitt en avhengighet skjer ikke over natten. Det krever langvarig, målbevisst endring.

Les mer fra Blå Kors

Innsikt om rus og avhengighet