Ny rapport viser at flere foreldre er positive til barns gaming

71 % foreldre rapporterer om positive effekter ved barnets dataspilling.
header

En fersk undersøkelse, utført av Ipsos for Blå Kors om unges spillevaner, viser en økende aksept blant foreldre for barns gaming, samtidig som bekymringen også stiger. Tidsbruken, avhengighet og at barnet skal bli for lite sosialt er det som bekymrer foreldre mest.

Flere foreldre er positive til gaming

71 prosent av foreldrene oppgir at de er positive til barnas dataspilling. Mange ser at barna opplever mestring, utvikler kognitive ferdigheter, og har det gøy. Over tid har andelen med positive holdninger økt. I 2020 oppga kun 53 % at dataspilling kunne ha positive effekter. 

Flere foreldre ønsker seg dessuten mer informasjon om gaming enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med at flere foreldre har lyst til å engasjere seg mer.

Snittalderen til barn som spiller går ned

Rapporten viser at snittalderen for gaming har gått ned. Andelen som er under 10 år har økt, andelen som er 10-14 år er uendret fra de tidligere undersøkelsestidspunktene, mens andelen som er 15-18 år, har gått ned.

Økning i bekymring og usikkerhet

Stadig flere foreldre bekymrer seg for barnas dataspilling. Andelen bekymrede har økt fra 50 prosent til 55 prosent siden 2021. I tillegg sier også 55 prosent av foreldrene at de er også usikre på hvordan de skal håndtere barnas spilling. Dette gjelder spesielt de med barn som spiller mye.  

Økning i konflikter

I følge Ipsos-undersøkelsen meldes det om noe økning i konfliktnivået mellom barn og voksne i forbindelse med spilling.

En gjennomsnittlig høyere andel blant de som er veldig eller ganske bekymret for barnets spilling (57 %), de som bor i Oslo (45 %) og foreldre i alderen 20-29 år (38 %), opplever høyere konfliktnivå sammenlignet med gjennomsnittet (29 %). Det vil si at her er det mer uenighet eller konflikt om spilling hjemme. 

En del foreldre uttrykker bekymring rundt det at konflikter kan oppstå fordi noen barn ikke greier å skille mellom det som skjer i spillet og det som er virkelig, og fordi underliggende aggresjon i tas ut i spillet – en arena uten voksne tilstede.

I en familie vil nesten all kommunikasjon om spill handle om regulering, og til forskjell fra andre fritidsaktiviteter er det få vanlige samtaler knyttet til spill. I følge Morti Kvisvik er det rart at gaming ofte bare blir sett på som en tidstyv når det betyr mye for mange.

Konflikter rundt dataspilling kan ofte dreie seg om verdikonflikt. Selv om dine verdier handler om å være ute og gå på ski, så kan ungdommen også ha andre verdier. Vær nysgjerrig på ungdommen din.

Rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen, oppfordrer til åpen dialog om dataspilling i hjemmet. Hun mener det er viktig at foreldre er informerte og trygge på hvordan de kan veilede barna sine i en digital verden.

– Gaminguniverset kan bidra til å skape et rikt liv for de som spiller, og derfor er det ekstra viktig at foreldre har verktøy for å kunne vite når de bør være bekymret eller ei. 

Involver deg i spillingen

Vi foreldre får noen ganger tunnelsyn på tidsbruken når vi skal regulere spillingen til barnet. Og glemmer kanskje noen ganger å se på helheten i barnets hverdag.

For noen er spillet det stedet i livet som gir mest mestring. Og mest glede.

Et godt barometer kan derfor være å se på hvordan barnet eller ungdommen har det utenfor spillet. Det er når de møter utfordringer på andre deler i livet i tillegg til at man spiller mye spill, så bør vi som foreldre følge litt ekstra med, råder Backe-Hansen

Er du bekymret for ungdommen din sin dataspilling eller andre i nær relasjon, er det viktig å ha et blikk for helheten. Tenk over hva som kan ligge bak spillingen. Dersom du kun ser på dataspillingen som et problem så mister du kanskje kunnskap om andre viktige områder, som ungdommen kan strever med. Ved bekymring – snakk med ungdommen!

Ekspertens råd om hvor lenge barn bør få spille:
 

 • Jo yngre, jo mindre spilletid
 • Jo mer utfordret, jo mindre spilletid
 • Ved svært god funksjon – la dem bestemme selv?
 • Spill kan være en bra belønning for å gjøre lekser, men leksene må gjøres først

Hovedtall fra Ipsos-undersøkelsen:

 • 54 % av foreldrene er bekymret for barnets spilling.
 • 55 % opplever usikkerhet til hvordan de skal forholde seg til sitt barns dataspilling.
 • 59 % oppgir tidsbruk som den største bekymringen.
 • 71 % er positive til dataspilling (mot 53 % i 2020).
 • 56 % hadde ikke hatt noe i mot om barnet ble profesjonell gamer (mot 49 % i 2020).
 • 29 % rapporterer om konflikt knyttet til barnets spilling (en økning fra 2020 på 22 %).

Les hele rapporten

Fakta om Blå Kors og penge- og dataspillavhengighet:

Fakta om Blå Kors og penge- og dataspillavhengighet:

 • Vi jobber med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, blant annet med dataspilling.​
 • Jobber med behandling av pengespill- og dataspillavhengighet.​
 • Har terapeuter og rådgivere med kompetanse på problemskapende gaming.
 • Blå Kors har fra 2024 overtatt to nye tjenester;  «Hjelpelinjen», et gratis lavterskel hjelpetilbud knyttet til penge- og dataspillproblematikk og tilbudet «Fjernbasert behandling for spilleavhengige», et online lavterskel behandlingstilbud som er gratis.
 • Blå Kors sitt fokus på forebygging innenfor gaming har som mål å forebygge konflikter som kan oppstå i hjemmet knyttet til dataspilling. Dette omfatter foreldreveiledning, undervisningsopplegg og verktøy til bruk for foreldre og skoler.