Slik tar du opp gaming på foreldremøtet på barneskolen

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du 5 filmer som kan brukes som samtalestartere på foreldremøtet. Hensikten er å sette dere bedre i stand til å diskutere utfordringer knyttet til dataspill og gaming. Under hver film har vi samlet noen viktige diskusjonstemaer.

 • Hvem er materiellet for?

  Filmene er særlig myntet på foreldre med barn i barneskolealder, men er også aktuelle for andre aldersgrupper.

  Trenger du materiell til bruk for foreldre med ungdommer på ungdomskolen? Sjekk ut vårt foredrag og materielltilbud her. 

 • Slik bruker du materiellet

  Forberedelse:

  • Velg ut de filmene og spørsmålene som er mest aktuelle for din gruppe.

  Gjennomføring:

  • Introduser temaet. Hent gjerne fakta fra vår temaside om gaming, eller bruk vår Kahoot quiz om gaming.
  • Vis en eller flere av filmene. Bruk spørsmålene under filmen som utgangspunkt for refleksjon blant foreldrene. Del gjerne opp i små grupper for bedre samtaler.
  • For flere tips – se  Utdannigsdirektoratets tips til øvelser på foreldremøtet.

Snakk med barnet om spillet (1 min)

Barn trenger voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden!

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: Ved å vise interesse for spillet og en forståelse for hvorfor barnet liker å spille dataspill, vil sannsynligheten for at barnet forteller om dårlige opplevelser i spillet øke. Du skaper dermed et klima for samtale, og det vil føles enklere for barna å åpne seg om temaer de ellers ikke vil vært komfortable med å snakke om.

 • Diskusjonstema 1: Hva gjør du, eller hvordan reagerer du når barnet forteller om noe som er vanskelig eller noe som viktig, eller gøy?
 • Diskusjonstema 2: Når var sist gang barnet fortalte deg noe det hadde opplevd? Hva gjorde du da?
  På hvilken måte kan du møte/snakke med barnet best mulig?
 • Diskusjonstema 3: Hvordan håndterer du egne følelser og hvordan handler du når barnet forteller noe som er alvorlig?

Bruk quiz for å engasjere

Bruk gjerne vår Kahoot quiz «Hva vet du om gaming?» i møte med foreldre. Denne inneholder morsomme spørsmål og fakta som vekker nysgjerrighet og engasjerer.

Quizen inneholder også flere av de korte filmsnuttene på denne siden, om tidsbruk, aldersgrenser og involvering i spillet. Sett gjerne av litt tid til refleksjon i grupper i etterkant av quizen.

Vil du ta quizen selv først? Klikk her og se om du klarer å havne på pallen!

Bygg relasjon og tillit (1 min)

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: Vi foreldre er flinke til å følge opp barna våre på forballtreningen, men når det kommer til dataspilling er det kun 1 av 2 foreldre som viser interesse for det. Vær til stede også i barnas digitale hverdag. Vær nysgjerrig. Ha det gøy. Still barna åpne spørsmål, som: «Når har du det bra?», «Når kjenner du deg sterk?» og «Hva er det fineste du har gjort denne uken?»

 • Diskusjonstema 1: Hvordan kan man skille mellom et barn som bare er lidenskapelig opptatt av spill, og et barn der spillingen har negativ innvirkning på livskvaliteten?
 • Diskusjonstema 2: Krangler du med barna om spilletid? Har du noen tanker om hvordan eventuelle
  konflikter kan dempes?

Sett deg inn i spillene (1 min)

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: 60 prosent av alle 9-åringer har spilt spill med 18-års aldersgrense. Ikke alle foreldre er klar over hva slags spill barna deres spiller. Ved å sette seg mer inn i hva barna spiller er det enklere å få en god dialog om grensesetting.

 • Diskusjonstema 1: Ofte er det slik at et spill blir populært i klassen eller i idrettslaget, og det er ikke
  uvanlig at dette er et voksenspill. Da er det lett for barna å argumentere med at
  «Men…! Alle andre har jo. Alle andre får lov!» Stemmer det egentlig at alle får lov?
 • Diskusjonstema 2: Hva kan man gjøre med situasjonen hvis det blir slik at mange spiller voksenspill?
 • Diskusjonstema 3: Hvilke kjøreregler kan vi som foreldregruppe bli enige om i fellesskap?

Anerkjenn dataspilling som sosial arena (1 min)

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: Mange foreldre kjenner på frustrasjonen når barna spiller for mye på skjerm, og tenker ikke så mye over at dataspillingen også er en sosial arena der barna møter venner. Ved å samkjøre skjermfri tid med andre foreldre kan man forebygge utenforskap.

 • Diskusjonstema 1: Kan jeg som voksen nok om spillene barna mine spiller? Hva kan man gjøre for åskaffe tilstrekkelig innsikt til å sette sunne rammer?
 • Diskusjonstema 2: Er det noen typer spill som er mer problematiske enn andre? I så fall, hvilke?
 • Diskusjonstema 3: Hvilke kjøreregler kan det være nyttig for en foreldregruppe å diskutere for å etablere gode rammer for spilling?

Hvordan påvirker gaming hverdagen? (Minidokumentar, 11 min)

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: I denne familien møter vi to familier som på ulike måter forholder seg til barnas dataspilling, og har ulike måter å håndtere dataspillingen på. Filmen er delt opp i kapitler med utgangspunkt i situasjoner som foreldre kan kjenne seg igjen i. Den egner seg til å ta opp tematikk som blant annet pengebruk i spill, fordeler og ulemper ved dataspilling, grensesetting og aldersgrenser.

 • Diskusjonstema 1: Barna kommer hjem fra skolen og forteller at «alle» de andre får lov til å spille et dataspill med langt høyere aldersgrense enn barnas alder. Hvordan håndterer man situasjonen best mulig?
 • Diskusjonstema 2: Hvordan begrenser man barnas skjermbruk mest mulig effektivt?
 • Diskusjonstema 3: Hvilke konsekvenser kan det få dersom foreldre mister oversikten over barnas teknolgiske vaner?

Bestill foredrag

Blå Kors har i samarbeid med Barnevakten utviklet et nytt foreldreforedrag: Hjelp! Barnet mitt gamer. Målgruppen er alle foreldre i barneskolen med barn som spiller dataspill, men også nyttig for lærere og andre som jobber med barn.

Foredraget kan bestilles fra Barnevakten, enten fysisk eller digitalt. OBS: Dette foredraget koster penger, men filmene og innsikten fra Blå Kors er gratis tilgjengelig på denne siden dersom dere vil gjennomføre det selv.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss! Se også våre temasider med innsikt om barn og gaming og dataspillavhengighet.

Bilde av Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors

Hanne Backe-Hansen

Rådgiver Forebygging
+47 950 74 452

Relaterte ressurser: