Hovedkontoret til Blå Kors

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av de største samfunnsutfordringene i dagens samfunn og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter i store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2 300 aktive medlemmer når vi langt ut.