«Look to Lade»

09.05.2012 | Brodal, Tina
Brakketida og midlertidige løsninger er historie. Nybygget til Lade BehandlingsSenter gir på mange måter virksomheten en ny start og nye muligheter.

Tor-Steinar Jorem TEKST OG FOTO

«Look to Lade», sa styreleder i Blå Kors Norge, Marit Brandt Lågøyr, da hun sammen med styreleder i Rusbehandling Midt Norge, Greta Herje, knyttet sammen to blå bånd for å markere at Lade BehandlingsSenter har fått et nytt og viktig arbeidsredskap. Et lenge etterlengtet nybygg på 1 400 kvadratmeter.

EN SAMLOKALISERING av poliklinikken og døgnbehandlingen gjør Lade BehandlingsSenter til en mer komplett behandlingsinstitusjon.
At et blått bånd ble knyttet framfor å klippe over ei snor var alt annet enn tilfeldig. Det nære og gode samarbeidet mellom Lade BehandlingsSenter og Rusbehandling Midt-Norge ble av Marit Brandt Lågøyr karakterisert som forbilledlig. Derfor; «Look to Lade» - og Midt-Norge.

EIENDOMSSJEFEN I BLÅ KORS NORGE, Odd Gjerpe, berømmet Lade BehandlingsSenter for nytenkning og en liten dose villskap.

- Dere behandler rusavhengighet. Jeg lurer på om dere ikke også trenger en avdeling for «byggavhengighet», sa Gjerpe og siktet til mange års aktiviteter på byggfronten. Gjerpe var også i «økonomisk godlune» da han påpekte at byggeprosjektet i 40-millionerkronersklassen ikke var helt i samsvar med budsjettet.

- Jeg har faktisk registrert et avvik på en promille i forhold til budsjettet, sa han og gav ros til de ansvarlige byggelederne på Lade BehandlingsSenter.

OM LAG 40 INVITERTE gjester var med på åpningen som foregikk i en småtrang korridor i tredje etasje av nybygget. Taler, blomster og vakre malerier preget seansen. Direktøren selv, Rolf Windspoll, var stolt over nyetableringen, og påpekte at det signaliserer både respekt og verdighet å ønske pasientene velkommen til slike lokaliteter. Han fikk godt følge av styreleder i Lade BehandlingsSenter, Solveig Mjølsnes, som oppsummerte forbilledlig:

- Vi er ikke her for å skryte av bygget vårt, men for å vise fram et nytt verktøy. Vi har en oppgave som handler om å være tilstede og for å bidra til at mennesker skal få hjelp til å mestre rusproblemer, sa hun.