Blå Kors Generalforsamling, 25.-26. mai 2018

Tid: Fredag 25. mai, kl 14:30 – lørdag 26. mai, kl 15:00
Sted: Hotel Scandic Fornebu, Bærum
Arr: Blå Kors Norge

Blå Kors Norge avholder generalforsamling hvert annet år. Ordinær generalforsamling finner sted fredag 25.-lørdag 26. mai 2018 på Hotel Scandic Fornebu i Bærum.

Etter Blå Kors’ vedtekter har alle Blå Kors’ medlemmer som har betalt sin kontingent innen dette årets utgang, altså innen 31.12.17, forslags-, tale- og stemmerett ved generalforsamlingen i 2018. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må inngis skriftlig og være landsstyret i hende senest tre måneder før generalforsamlingen, altså 25. februar 2018.

Forslag til kandidater til landsstyret, BKU-rådet og valgkomitéen skal etter vedtektene være lederen i valgkomitéen i hende senest tre måneder før generalforsamlingen. Leder for valgkomiteen, som ble valgt under generalforsamlingen i 2016, er Torbjørg Aalborg, Sørarnøy. Hun har e-post: taalborg@mac.com og tlf 930 40 829.

De som velges må være medlemmer av Blå Kors Norge eller være representant for en av organisasjonsmedlemmene.

Se for øvrig Blå Kors’ vedtekter, pkt 2 Generalforsamlingen: Her kan du laste ned vedtektene i pdf-format.

Les mer her