Arendalsuka, 12.-17. august 2019

Tid: Mandag 12.-lørdag 17. august 2019
Sted: Arendal
Les mer her

Blå Kors Norge stiller med stand under Arendalsuka (adresse: Kanalplassen 4).

Vi bidrar også inn i tre arrangement:

1) PANELSAMTALE om den norske alkoholkulturen. Deltakere: kjendis-stylist Jan Thomas og programleder i TV, Einar Tørnquist.
Tid: Mandag 12. august,  kl 18.30-19.30
Sted: Hotel Clarion Tyholmen, Teaterplassen 2

2) DEBATTMØTE (i samarbeid med Fagrådet og Tyrilistiftelsen) om økt medisinbruk innen rusbehandling og psykiatri.
Tid: Tirsdag 13. august, kl 10.00-11.00
Sted: Tyrilitiltaket, Vesterveien 3

3) FORESTILLING med etterfølgende mingling (i samarbeid med Fagrådet og Tyrilistiftelsen). Se forestillingen «LYKKELITEN» med Rune Andersen. Fokus settes på barn som vokser opp i hjem med vold og rus. På arrangementet deltar bl a representanter fra Blå Kors Divisjon Behandling, Blå Kors Kompasset og Blå Kors Barnas Stasjon.
Tid: Onsdag 14. august, kl 16.00-17.00
Sted: Tyrili Arena, Vesterveien 3