Fagfrokost: “Ganske vanlig kan være ganske vanskelig”

Tid: Tirsdag 15. oktober 2019, kl 08:30-10:30 (gratis frokost fra kl 08:00)
Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad
Arr: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad med virksomhetene Blå Kors Steg for Steg og Blå Kors Varmestua
Påmelding innen fredag 11. oktober til arrangement@blaakors.no (NB! Husk å gi beskjed om allergier)

Bakgrunn: En ny FAFO-rapport påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer. I rapporten har en sett nærmere på to tiltak Blå Kors har overfor personer med rusproblemer, Steg for Steg og gatenære tiltak der Varmestua i Fredrikstad er ett av dem. Dette er tilbud for å møte de mest utsatte rusmiddelavhengige som ofte har utfordringer på mange områder samtidig, og tilbud til brukere i overgangen fra rusbehandling til et rusfritt liv i sitt lokalsamfunn.

På fagfrokosten vil FAFO presentere spennende funn fra rapporten og det vil være en sofa-prat mellom faglig leder for Steg for Steg nasjonalt, en deltaker og en tidgiver (frivillig). Samtalen vil dreie seg om problemstillinger rundt hvordan vi kan bli bedre på å tilrettelegge for at personer med rusavhengighet kan komme i ordinært arbeid og/eller utdanning? Hva er utfordringene når det gjelder sosial inkludering etter å ha blitt rusfri? Hvordan kan vi som samfunn bidra til mer vellykket sosial inkludering?

Velkommen til en spennende og interessant morgen!