fem glade ungdommer ute i sommerlige omgivelser

Junitreffet 2024

Blå Kors kompasset inviterer til workshops, ulike aktiviteter og sosialt samvær på Nansenskolen i Lillehammer. Junitreffet er for deg som har et tilbud i kompasset og er mellom 18 og 35 år.

  • Lokasjon

    Nansenskolen Lillehammer

  • Dato

  • Type

    Fysisk deltakelse

Hva skjer på junitreffet?

  • Du treffer andre unge som har vokst opp i familier med alkohol- og rusproblemer. Dere får snakket sammen, dele erfaringer og oppleve samhold. Det å treffe andre med liknende oppveksterfaringer gjør at en ikke kjenner seg så alene.
  • Du blir kjent med ulike typer kunstneriske uttrykksformer som skriving, maling og kropp og bevegelse. Det unike med kunstneriske uttrykk er at de hjelper oss til å høre, se og erfare på nye måter.
  • Du får jobbe med det å vokse opp med rus og alkohol i familien, sammen med de andre som deltar og ansatte ved Blå Kors kompasset.

Se programmet for Junitreffet 2024 her  

Meld deg på Junitreffet 2024 her

Vi holder påmeldingen åpen inntil videre, så det er bare å melde seg på.

Får vi flere påmeldte enn vi har plass til, vil dere som ikke har deltatt på junitreffet tidligere år bli prioritert. Har du deltatt to ganger tidligere er det ikke mulig å delta igjen.

Påmeldingen er bindende. Det er en egenandel på kr. 400,-.

Nansenskolen Lillehammer

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2, 2609 Lillehammer, Norway