Par-, søsken- og familieterapi

Dersom du ønsker det kan Blå Kors kompasset invitere foreldre, søsken eller partner til samtaler. Dette kan fungere godt som et supplement til individualterapi.

Rus i familien belaster og forstyrrer relasjoner. Opplevelser av svik og uforutsigbarhet kan påvirke tilknytningen både i oppvekstfamilien og i nye relasjoner. Ulik sårbarhet og forskjellige erfaringer kan bidra til misforståelser og smertefulle krangler.

I parterapi opplever vi ofte at slike samtaler kan føre til bedre dialog og økt bevissthet, slik at paret kan forebygge at oppveksten ødelegger parforholdet.

I samtale med søsken blir det gjerne tydelig at man har ulike oppfatninger og opplevelser fra barndommen, og at man forholdet seg ulikt til andre familiemedlemmer. Det kan være viktig og avgjørende å skape klima for samtale rundt dette.

En del unge bor hos en rusfri forelder, men påvirkes naturligvis likevel av den forelderen som har et rusproblem. Ved å involvere den rusfrie forelderen i behandlingen kan vi i større grad gi god hjelp til den unge. Vi ser at slik veiledning av foreldre er en viktig og riktig hjelp i mange familier.

Vi tilbyr par-, søsken- og familiesamtaler i våre avdelinger og på nett