Oslo

Kontakt Blå Kors kompasset, Oslo

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg. I juli og august kan det ta noen uker før du får svar fra oss. Dette på grunn av ferieavvikling og redusert bemanning.

Vi tilbyr

 • Individualterapi

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. I terapien kan man for eksempel snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, sette ord på egne følelser og se nye og andre muligheter.

 • Gruppeterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på. Gruppetilbudene kan variere hos de ulike avdelingene i landet.

 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen.

  Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.

 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv.

  Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk.

  Temakveldene blir annonsert på Blå Kors-siden på Facebook og under «Hva skjer». Det er ingen påmelding til temakveldene, med unntak av noen ganger når vi bestiller mat og må vite hvor mange som kommer. Det er gratis å delta på temakveld.

 • Foreldregruppe på nett

  Dersom du har vokst opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv, kan det være vanlig å kjenne på utfordringer.
  Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har:

  • Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre.
  • Hvordan bli kjent med egne følelser i møte med barnets følelser og atferd.
  • Hvordan hjelpe barnet til å tåle å stå i egne følelser.

  Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

  Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

  Dersom du er interessert skriv til veslemoy.storstein@blakors.no

 • Terapi på nett

  Bor du langt unna våre avdelinger, eller av andre grunner ikke kan møte opp? Da kan vi tilby samtaleterapi på nett. Dette skjer gjennom videosamtale sammen med en terapeut på samme måte som hvis du hadde kommet til avdelingen.

  Terapi på nett kan du også få dersom du må vente lenge på time hos avdelingen der du bor.

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

 • Å snakke om det som er vanskelig
 • Å bli bedre kjent med seg selv
 • Å bry seg mer om seg selv
 • Å kunne sette ord på egne følelser
 • Å oppnå handlekraft
 • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
 • Å se nye og andre muligheter

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Ailin Strømsholm. Hun er avdelingsleder for Blå Kors kompasset Oslo. Hun har på seg en svart bluse og smiler

Ailin Strømsholm

Avdelingsleder / familieterapeut
+47 952 89 581

Hanne Mevold Ekrem

Familieterapeut
+47 969 46 299

Kristin Ørvik

Psykolog
+47 488 84 625

Lena Moen

Familieterapeut
+47 488 84 131

Øyvind Mohn Bjørkum

Psykologspesialist
+47 476 96 111
Portrettbilde av Lars Amundsen. Han står foran et tre. Det er grønt i bakgrunnen. Han har svarte briller på og smiler

Lars Aarvåg-Amundsen

Terapeut
+47 457 23 031
En kvinne i grønn bluse. Hun smiler og har på seg briller.

Merete Stranheim

Familieterapeut
+47 489 58 567
Mann med brunt hår. Han har på seg en mørk skjorte og smiler

Jonar Aluwini

Familieterapeut
+47 457 29 811