Lillehammer

Her er våre terapeuter.
Dersom du ønsker netterapi kan du trykke her.

Tilbudene i Blå Kors Kompasset Lillehammer:

 • Terapi (individualterapi)

  Terapi i Blå Kors Kompasset innebærer som regel en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene blir til i et samarbeid mellom deg og din terapeut, og dine ønsker tillegges størst vekt i denne forbindelse. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med din terapeut.
 • Gruppeterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på. Hos oss kaller vi gruppeterapien for “startgruppe” og er for deg som ønsker et tilbud ved Kompasset og må vente på plass, er i starten av et terapiløp eller kan tenke deg å delta på en slik gruppe uten videre tilbud. Under hver samling innleder en av terapeutene med å vise video eller snakke om et tema som er særlig relevant når man har vokst opp med rus i familien. Etterpå er det tid for samtale om emnet i gruppen. Mange kjenner seg alene om å ha det slik de har det. Det å kunne møte andre i samme situasjon kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Alle har taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema. Vi tilbyr også prosessorienterte grupper med fokus på følelsesbevissthet. Disse gruppene går over en lengre periode. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen, vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det er til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe. Gruppene har 6-9 deltakere, og møtes enten ukentlig eller annenhver uke. Gruppene ledes av to terapeuter.
 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.
 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook og i kalenderen her på nettsiden. Det er ingen påmelding til temakveldene.