Foreldregruppe på nett

Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har:

  • Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre.
  • Hvordan bli kjent med egne følelser i møte med barnets følelser og atferd.
  • Hvordan hjelpe barnet til å tåle å stå i egne følelser.

Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.