Kontakt Blå Kors kompasset

For deg som ønsker terapi:
For avtale om terapi eller informasjon om tilbudet der du bor, klikk på byen nærmest deg i menyen.

For fagpersonell, presse og andre:
Blå Kors kompasset har som en del av sin målsetting å være en pådriver for å øke kunnskap om rus i familien og være med på å bryte tabuer i samfunnet. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å få belyst vår tematikk gjennom foredrag, undervisning eller saker i media.

Frøydis Eidheim

Nasjonal leder Blå Kors kompasset
+47 480 42 826