Sandnes

Her er våre terapeuter.
Dersom du ønsker netterapi kan du trykke her.

Tilbudene til Blå Kors Kompasset Sandnes:

 • Terapi (individualterapi)

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med terapeuten din.
 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.
 • Rådgivning

  Ikke alle som henvender seg til oss ønsker terapi. For noen kan det være nok med noen rådgivningssamtaler. For noen av dem som kommer til rådgivende samtaler kan det være aktuelt å komme tilbake på et senere tidspunkt hvis man har behov for det. Vi svarer også på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.
 • Gruppeterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på.
 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook og i kalenderen her på nettsiden. Det er ingen påmelding til temakveldene.
 • Foreldregruppe

  Hvis du vokste opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv kan det være vanlig å kjenne på følgende utfordringer: – Usikker på om en er en god nok forelder? – Hva er normale utfordringer rundt det å bli/være foreldre? – Hvordan møte barnets vanskelige følelser når en selv har vært skremt eller redd i egen oppvekst? – Vanskelig å sette grenser og veilede barnet i redsel for at barnet skal bli sint eller lei seg. – Får mye dårlig samvittighet og skyldfølelse når ikke alt går som planlagt, og barnet viser egen vilje og har egne meninger. – Prøver å tilrettelegge, eller beskytte barnet mot alt som er vanskelig og uforutsigbart. – Vanskelig å ta hensyn til egne behov og plass til seg selv. Gruppen arbeider med følgende temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringene foreldrene selv har. Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre. Hvordan bli kjent med og møte barnets følelser og atferd, også når de oppleves som utfordrende. Hvordan hjelpe barnet til å tåle å være sint og lei seg, og selv tåle egne følelser og reaksjoner. Regulering av egen atferd. Hvordan reparere og si unnskyld når en har vært urimelig overfor barnet sitt.