Sandnes

Kontakt Blå Kors kompasset, Sandnes

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi tilbyr:

 • Individualterapi

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. I terapien kan man for eksempel snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, sette ord på egne følelser og se nye og andre muligheter.

 • Par- og familieterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på.

 • Rådgivning

  Ikke alle som henvender seg til oss ønsker terapi. For noen kan det være nok med noen rådgivningssamtaler. For noen av dem som kommer til rådgivende samtaler kan det være aktuelt å komme tilbake på et senere tidspunkt hvis man har behov for det. Vi svarer også på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.

 • Gruppeterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på.

  Prosessgruppe: Det kan oppleves vanskelig å snakke om opplevelser fra oppvekst med andre. Man kan kjenne seg alene og lite forstått. Prosessgruppe er et tilbud til deg som ønsker å dele egne opplevelser og lytte til andre med lignende erfaringer. Erfaringer fra oppveksten kan påvirke hvordan du har det med deg selv og andre. I en lukket, avgrenset gruppe kan du møte andre som også ønsker å få utvidet forståelse og oppleve nye sammenhenger i sitt liv. Prosessgruppe er spesielt godt egnet dersom du strever med relasjoner til andre, enten det gjelder foreldre, søsken, venner eller partner.

  Prosessgruppe starter opp høsten 2022, og har plass til 5-7 personer. Møtene vil finne sted i våre lokaler i Sandnes, ukentlig fra onsdag 14. september til 30. november, kl 13.30-15.00. Tilbudet er gratis.

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med din terapeut, eller Kjersti.Hatleskog@blakors.no tlf: 45728881 eller Randi.Arrestad@blakors.no tlf: 47784686.

 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook og i kalenderen her på nettsiden. Det er ingen påmelding til temakveldene.

 • Foreldregruppe

  Hvis du vokste opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv kan det være vanlig å kjenne på utfordringer. Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har. Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre. Hvordan bli kjent med og møte barnets følelser og atferd, også når de oppleves som utfordrende. Hvordan hjelpe barnet til å tåle å være sint og lei seg, og selv tåle egne følelser og reaksjoner. Regulering av egen atferd. Hvordan reparere og si unnskyld når en har vært urimelig overfor barnet sitt.

 • Foreldregruppe på nett

  Dersom du har vokst opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv, kan det være vanlig å kjenne på utfordringer.
  Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har:

  • Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre.
  • Hvordan bli kjent med egne følelser i møte med barnets følelser og atferd.
  • Hvordan hjelpe barnet til å tåle å stå i egne følelser.

  Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

  Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

  Dersom du er interessert skriv til veslemoy.storstein@blakors.no

 • Terapi på nett

  Bor du langt unna våre avdelinger, eller av andre grunner ikke kan møte opp? Da kan vi tilby samtaleterapi på nett. Dette skjer gjennom videosamtale sammen med en terapeut på samme måte som hvis du hadde kommet til avdelingen. Terapi på nett kan du også få dersom du må vente lenge på time hos avdelingen der du bor.

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

 • Å snakke om det som er vanskelig
 • Å bli bedre kjent med seg selv
 • Å bry seg mer om seg selv
 • Å kunne sette ord på egne følelser
 • Å oppnå handlekraft
 • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
 • Å se nye og andre muligheter

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Håkon Hauge Johnsen

Avdelingsleder og psykologspesialist
+47 995 66 222

Randi Helen Årrestad

Familieterapeut
+47 477 84 686

Veslemøy Storstein

Familieterapeut
+47 474 65 336