Blå Kors kompasset Sandnes

Kontakt Blå Kors kompasset, Sandnes

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Håkon Hauge Johnsen

Avdelingsleder og psykologspesialist
+47 995 66 222

Randi Helen Årrestad

Familieterapeut
+47 477 84 686

Veslemøy Storstein

Familieterapeut
+47 474 65 336

Randi Nerheim

Familieterapeut
+47 920 50 186