Bergen

Kontakt Blå Kors kompasset i Bergen

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi tilbyr:

 • Individualterapi

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut.

  I terapien kan man for eksempel snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, sette ord på egne følelser og se nye og andre muligheter.

 • Foreldregruppe på nett

  Dersom du har vokst opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv, kan det være vanlig å kjenne på utfordringer.
  Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har:

  • Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre.
  • Hvordan bli kjent med egne følelser i møte med barnets følelser og atferd.
  • Hvordan hjelpe barnet til å tåle å stå i egne følelser.

  Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

  Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

  Dersom du er interessert skriv til veslemoy.storstein@blakors.no

 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen.

  Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Blå Kors kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.

 • Gruppetilbud

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gruppetilbud i Bergen:

  Startkurs er en introduksjonsgruppe for deg som er ny ved kompasset. Gruppen møtes 4 ganger. Hvert gruppemøte har et overordnet tema som presenteres av gruppelederne, og deltakerne kan dele egne tanker og erfaringer hvis de vil. Det er også mulig å bare lytte! 

  Temagruppe er en korttidsgruppe over 8 ganger. Her gir gruppeterapeutene en kort instruksjon til ulike tema, med påfølgende samtale mellom gruppedeltakerne. I Bergen er det ulike temagrupper tilpasset til deltakernes alder (ungdomsskolealder, for elever ved VGS og for voksne). I temagruppene kan du møte andre som har opplevd lignende ting som deg selv.  Mange kan føle seg helt alene om å ha de vanskene en har. Det kan føles godt å møte andre som vet hva en snakker om. 

  Prosessgruppen foregår ukentlig, enten hver tirsdag eller hver torsdag. Det er 8 medlemmer og aldersgruppe 18-35 år.  Her kan du jobbe med utfordringer og mønstre du har i relasjoner til andre. Prosessgruppen gir anledning til å ta seg tid med det en synes er vanskelig. Gamle mønstre endres ikke over natten.  Det er ikke forhåndsbestemt tema for gruppene, gruppedeltagerne tar selv opp det de er opptatt av.  

   

 • Rådgivning

  Vi tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker innspill til konkrete spørsmål. Blå kors Kompasset svarer på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.

 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk.

  Temakveldene blir lagt ut på nettsiden under «hva skjer», og her finner du også informasjon om hvordan du melder deg på. Du kan gjerne ta med deg en venn, kjæreste eller en fra familien. Det er gratis å delta på temakveld.

 • Terapi på nett

  Bor du langt unna våre avdelinger, eller av andre grunner ikke kan møte opp? Da kan vi tilby samtaleterapi på nett. Dette skjer gjennom videosamtale sammen med en terapeut på samme måte som hvis du hadde kommet til avdelingen.

  Terapi på nett kan du også få dersom du må vente lenge på time hos avdelingen der du bor.

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

 • Å snakke om det som er vanskelig
 • Å bli bedre kjent med seg selv
 • Å bry seg mer om seg selv
 • Å kunne sette ord på egne følelser
 • Å oppnå handlekraft
 • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
 • Å se nye og andre muligheter

Blå Kors kompasset Bergen er finansiert av Helsedirektoratet og mottar støtte fra Bergen kommune.

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Anne Marthe Kaldestad Hanstveit

Avdelingsleder og psykologspesialist
+47 907 08 265

Camilla Tjugum Søraa

Terapeut
+47 477 82 857

Jonas Tidemand Onarheim

Psykolog
+47 455 03 707

Elisabeth Nytræ

Familieterapeut
+47 457 37 450

Kjersti Gallefoss (i permisjon)

Psykologspesialist
+47 476 71 958