Bergen

Kontakt Blå Kors kompasset i Bergen

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

NB: Kontoret er stengt 13.juli-7.august. Det kan derfor ta litt tid før du får svar på henvendelsen, men vi tar kontakt med deg så snart vi kan etter ferien.

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Blå Kors kompasset Bergen er finansiert av Helsedirektoratet og mottar støtte fra Bergen kommune.

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Anne Marthe Kaldestad Hanstveit

Avdelingsleder og psykologspesialist
+47 907 08 265

Camilla Tjugum Søraa

Terapeut
+47 477 82 857

Elisabeth Nytræ

Familieterapeut
+47 457 37 450