Bergen

Tilbud i Blå Kors Kompasset Bergen:

 • Terapi (individualterapi)

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med terapeuten din.
 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.
 • Gruppetilbud

  Vi har flere forskjellige gruppetilbud: Startkurs, kurs i mindful self-compassion, ungdomsgruppe og prosessgrupper. Gruppeterapi: innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen, vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag og hva du kan tenke deg å forandre på. Startkurs: er særlig aktuelt for deg som er i starten av et terapiforløp eller ønsker noe informasjon om relevante tema. Det kan også være aktuelt for deg som må vente på individuelle samtaler. En ansatt ved Kompasset innleder til tema hver gang, som vi snakker om etterpå. Vi tar opp temaer som av erfaring virker særlig aktuelle for dem som har vokst opp med rus i familien. Kurs i “Mindful Self Compassion”: Når vi av forskjellige grunner har det vondt, gjør vi det ofte verre ved å være harde mot oss selv. I kurset trenes det på å takle vonde følelser med en vennlig innstilling i stedet for selvkritikk. Ungdomsgruppe: En møteplass for ungdommer som har foreldre med alkohol-eller rusproblemer. Vi snakker om aktuelle tema, deler erfaringer og støtter hverandre. Prosessgrupper: Dette er mer langvarige samtalegrupper, hvor deltakerne arbeider med egne utfordringer i en gruppe over tid. Man bør binde seg til å være med ca. et år eller lenger. Gruppen får nye deltakere når noen slutter og kan ha 6-8 deltakere.
 • Rådgivning

  Vi tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker innspill til konkrete spørsmål. Kompasset svarer på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.
 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook (Blå Kors) og her på nettsiden under “hva skjer”. Det er ingen påmelding til temakveldene, med unntak av noen ganger når vi bestiller mat og må vite hvor mange som kommer. Det er gratis å delta på temakveld.