Rådgivning

Blå Kors Kompasset har betydelig erfaring med og kompetanse rundt hvordan rus påvirker familier og hvilke konsekvenser det kan ha å vokse opp med slike belastninger.

Rus, og særlig misbruk av alkohol, er et betydelig samfunnsproblem, og det rammer til enhver tid 90.000 barn under 18 år i Norge.

Blå Kors Kompasset ser det som sin oppgave å rette fokus mot denne tematikken, både på samfunnsnivå og i faglige sammenhenger. Vi driver informasjons- og opplysningsarbeid, undervisning, politisk påvirkning og veiledning for å understreke at dette angår en betydelig gruppe unge mennesker.

Dersom du er journalist, helsepersonell, lærer, familie eller venn og ønsker bidrag, råd eller veiledning kan du kontakte din nærmeste avdeling for innspill: