Rådgivning

Rus, og særlig misbruk av alkohol, er et betydelig samfunnsproblem, og det rammer til enhver tid 90.000 barn under 18 år i Norge.

Blå Kors kompasset ser det som sin oppgave å rette fokus mot denne tematikken, både på samfunnsnivå og i faglige sammenhenger. Vi driver informasjons- og opplysningsarbeid, undervisning, politisk påvirkning og veiledning for å understreke at dette angår en betydelig gruppe unge mennesker.

Dersom du er journalist, helsepersonell, lærer, familie eller venn og ønsker bidrag, råd eller veiledning kan du ta kontakt nedenfor:

Vi tilbyr rådgivning på telefon, i våre avdelinger og på nett