Rådgivning

Blå Kors Kompasset tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker innspill til konkrete spørsmål. Kompasset svarer på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med. 

Blå Kors Kompasset i Sandnes tilbyr også egne foreldregrupper som i stor grad handler om å takle utfordringer det er å bli forelder – når en selv har vokst opp i et hjem med alkohol- eller rusmisbruk.