Trondheim

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

 • Å snakke om det som er vanskelig
 • Å bli bedre kjent med seg selv
 • Å bry seg mer om seg selv
 • Å kunne sette ord på egne følelser
 • Å oppnå handlekraft
 • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
 • Å se nye og andre muligheter

Vi tilbyr:

 • Individualterapi

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. I terapien kan man for eksempel snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, sette ord på egne følelser og se nye og andre muligheter.

 • Gruppeterapi

  Gruppeterapi handler om å arbeide med egne utfordringer i en gruppe der deltagerne har liknende erfaringer. Gjennom å dele og lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne utvide din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du får snakke om det du kan tenke deg å forandre på.

 • Startkurs ved Kompasset i Trondheim

  Startkurset er for deg som ønsker et gruppetilbud ved Kompasset, der du møter andre som har vokst opp med alkohol- eller andre rusproblemer i familien.

  Vi tar opp temaer som av erfaring virker særlig aktuelle for de som har vokst opp med rus i familien. Kurset er for alle mellom 20 og 35 år. Vi vil ta opp et nytt tema hver gang. Gruppeledere innleder til tema som vi samtaler om etterpå.

  Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Mange tidligere deltaker synes de har hatt stort utbytte av å være med i en slik gruppe.

  Kurset har 7 samlinger med oppstart 20. april, og foregår fysisk i våre lokaler.

  Tid: onsdager kl 13:30-15:00

  Sted: Kompasset Trondheim, Erling Skakkesgt 66, 7012 Trondheim

  Kurset har ulike tema:

  20. april: «Oppveksten i alkoholfamilien». Grunnbetingelser og konsekvenser.

  27. april: «Hvordan forstå seg selv i lys av oppveksten?» Vanlige etterreaksjoner og konsekvenser.

  4. mai: «Relasjoner til andre – Nærhet, avstand og grenser».

  18. mai: «De sammensatte følelsene» Hva er de og hvordan forholde seg til dem?

  25. mai: «Den indre kritikeren – mot sunn selvhevdelse og selvmedfølelse»

  1. juni: «Oppgjørssamtalen – hvordan ta den og skal man ta den?»

  8. juni: «Åpent tema og avslutning av gruppa – hvordan jobbe med seg selv videre?»

  Kontakt for informasjon og påmelding: Susanne Hellan tlf 457 27 219/epost: susanne.hellan@blakors.no og Mette Andersen tlf 489 53 236/epost: mette.andersen@blakors.no

 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.

 • Rådgivning

  Vi tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker innspill til konkrete spørsmål. Kompasset svarer på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne, som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.

 • Foreldregruppe på nett

  Dersom du har vokst opp i en familie med alkoholproblemer og har blitt forelder selv, kan det være vanlig å kjenne på utfordringer.
  Gruppen arbeider med temaer med utgangspunkt i hverdagserfaringer foreldre selv har:

  • Kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre.
  • Hvordan bli kjent med egne følelser i møte med barnets følelser og atferd.
  • Hvordan hjelpe barnet til å tåle å stå i egne følelser.

  Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

  Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

  Dersom du er interessert skriv til veslemoy.storstein@blakors.no

 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Temakveldene blir annonsert på Blå Kors-siden på Facebook og her på nettsiden under “hva skjer”. Det er ingen påmelding til temakveldene, med unntak av noen ganger når vi bestiller mat og må vite hvor mange som kommer. Det er gratis å delta på temakveld.

 • Terapi på nett

  Bor du langt unna våre avdelinger, eller av andre grunner ikke kan møte opp? Da kan vi tilby samtaleterapi på nett. Dette skjer gjennom videosamtale sammen med en terapeut på samme måte som hvis du hadde kommet til avdelingen. Terapi på nett kan du også få dersom du må vente lenge på time hos avdelingen der du bor.

Kontakt Blå Kors kompasset, Trondheim

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Monica Andersen Braseth

Avdelingsleder
+47 457 21 838

Mette Andersen

Psykologspesialist
+47 489 53 236

Eva Nilsberg (i permisjon)

Gruppeanalytiker/terapeut
+47 458 73 300

Bodil Lien

Kunst- og utrykksterapeut og psykiatrisk sykepleier
+47 404 36 016
Kvinne smiler, hun har på seg briller og en grønn bluse

Line Rønning

Psykolog
+47 457 21 838

Håkon Stensaas

Terapeut
+47 457 27 219