Blå kors kompasset Trondheim

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Kontakt Blå Kors kompasset, Trondheim

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Monica Andersen Braseth

Avdelingsleder
+47 457 21 838

Håkon Stensaas

Terapeut
+47 457 27 219

Tone Lyder Montero

Familieterapeut
+47 458 73 300

Frode Melting Holm

Terapeut
+47 413 87 165