Trondheim

Her er våre terapeuter.
Dersom du ønsker netterapi kan du trykke her.

Tilbud i Blå Kors Kompasset Trondheim:

 • Terapi (individualterapi)

  Individualerapi er en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene er et samarbeid mellom deg og din terapeut. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med terapeuten din.
 • Gruppeterapi

  Vi har to forskjellige gruppetilbud i Trondheim: Startgruppe og Prosessgruppe. Startgruppe: er for deg som ønsker et gruppetilbud hos oss over et semester. Det kan også være aktuelt for deg som må vente på på individuelle samtaler, er i starten av et terapiforløp eller bare kan tenke deg å delta på en slik gruppe. Gruppeleder innleder til tema hver gang som vi snakker om etterpå. Vi tar opp temaer som vi har erfaring med er særlig aktuelle når en har vokst opp med rus i familien. Prosessgruppe: er en langvarig samtalegruppe hvor deltakerne arbeider med egne utfordringer i en gruppe over tid. Gruppen får nye deltakere når noen slutter og kan ha 6-8 deltakere. Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det er til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe. Begge gruppene er åpne. Det betyr at vi tar inn nye deltakere når det er plass. Gruppene ledes av to av våre terapeuter.
 • Par- og familieterapi

  Par- og familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.
 • Rådgivning

  Vi tilbyr rådgivning til de som tar kontakt fordi de ønsker innspill til konkrete spørsmål. Kompasset svarer på spørsmål fra foreldre, venner, lærere, helsepersonell og andre voksne som lurer på hvordan de best kan hjelpe ungdom og barn som de har kontakt med.
 • Temakveld

  Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook og i kalenderen her på nettsiden. Det er ingen påmelding til temakveldene.