Temakveld

Sammen med brukerrådene arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp med foredrag/innledninger/dialoger om temaer som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk.

Noen ganger inviterer vi gjester til å holde foredrag, andre ganger er det brukerrådene våre som innleder til temakveld. 

Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på Facebook og i kalenderen her på nettsiden.
Det er ingen påmelding til temakveldene, med unntak av når det er store matbestillinger og vi må vite på forhånd hvor mange vi trenger å bestille mat til. Dette vil stå tydelig merket på arrangementet.

Temakveldene er alltid gratis.

Velkommen!