Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Å sette grenser: Kunnskap om seksualitet  kan hindre seksuelle krenkelser 

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Grenser, nærhet og avstand kan være utfordrende i intime relasjoner  Velkommen til Temakveld ved Blå Kors kompasset Bergen der vi har invitert Trine Norevik og Trine Lise Næss Bøe ved NOK til å ta oss gjennom et viktig tema der de deler sin kunnskap om seksualitet, grenser og seksuelle krenkelser. Påmelding: e-post: camilla.soraa@blakors.no, sms: 477 82 857 el. […]

Digital temakveld: Oppgjørssamtalen

Digitalt

Velkommen til temakveld på nett om «oppgjørssamtalen» ved kompasset på Lillehammer Vi skal belyse ulik problematikk knyttet til tema om det å snakke med familien om den rusproblematikken som har vært: Må man snakke om det? Hva er formålet med å få snakket om det? Hvordan skal man få satt ord på det man trenger […]

Temakveld om selvkritikk

Blå Kors kompasset Oslo Storgata 38,Oslo

Mange unge som kommer til Kompasset bærer på en sterk indre kritiker som kan komme i veien for livsglede og utfoldelse. Hvor kommer egentlig kritikeren fra? På hvilken måte kan den være til hjelp og hinder? Og er det mulig å få et mer vennlig forhold til seg selv? Vi får besøk av psykolog Aksel […]

Digital temakveld: Å bli og være foreldre; ny fase og nye dilemma

Digitalt

Vi erfarer at foreldre som selv har vokst opp med rus i familien deler mange av de samme erfaringene og har mange like problemstillinger når de selv blir foreldre. Vi kommer til å gå inn på vanlige utfordringer ved å være forelder når en selv har vokst opp i en familie med alkohol eller andre […]

Blå Kors kompassets junitreff 2023, Lillehammer

Nansenskolen Lillehammer Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2,Lillehammer

Junitreffet på Nansenskolen ble arrangert for første gang i fjor. Det ble svært vellykket og det blir junitreff i år også. På junitreffet får du  møte andre som har et tilbud i Blå Kors kompasset og som har liknende oppveksterfaringer som deg selv. Du får anledning til å bli kjent med ulike typer kunstneriske uttrykksformer som film, skriving, maling og drama. Det blir god mat og sosialt samvær.