Filmsnutter om rusmidler for ungdom

Her finner du et knippe filmer som kan brukes i undervisning om alkohol og annen rus med ungdom. Kombiner gjerne med vårt undervisningsopplegg om rus eller snakkekort.

Alkohol og drikkepress

Unge voksne opplever drikkepress i stor grad. Hele 1 av 3 unge voksne heller sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker, ifølge en IPSOS undersøkelse i 2021. Det er viktig å forberede ungdom før de havner i situasjoner der drikkepress oppstår.

Drikkepress (3 min) – målgruppe: ungdom 10-16 år

Animasjonsfilmen ovenfor tar opp årsaker til drikkepress, forklarer hvorfor det er viktig å utsette alkoholdebut og oppfordrer seeren til å tenke gjennom hvordan man ønsker å forholde seg til tilbud om alkohol.

«Ikke vær en maser» – om drikkepress (1 min) – for videregående skole og studenter

Filmen ovenfor bruker humor for å få frem budskapet om at alle selv må få bestemme om de ønsker å drikke.

«Litt til» om drikkepress (1 min)

Denne filmen bruker humor som virkemiddel for å ta opp masing og press til å drikke alkohol. Ved å vise frem press til å gjøre «litt til» i ulike situasjoner, åpner filmen for dialog om hvordan man kan la andre bestemme selv når de har fått nok.

Se også:

I formidling til barn og ungdom om rusmidler kan det også være relevant å snakke om følelser, grenser, vennskap og seksualitet. Serien Kort fortalt på NRK er laget i samarbeid med blant annet Blå Kors og inneholder korte filmer om disse temaene for barn ca 10-15 år.

Rus med Leo Ajkic

En populær dokumentar i undervisning om alkohol og annen rus er NRK-serien Rus, med Leo Ajkic som programleder. De fem episodene tar for seg ulike aspekter knyttet til ungdom og alkohol og annen rus. Bonusepisoden er en animert video om ulike rusmidler, som alkohol, cannabis, MDMA, kokain, LSD, med mer.

NRK har oppført 9 års aldersgrense på denne serien. Samtidig er det viktig å presisere for yngre seere at flertallet av ungdomsskoleelever ikke har debutert med alkohol, og at denne serien primært viser ungdommer på videregående og oppover.

KoRus har utviklet et undervisningopplegg til videregående skole knyttet til hver episode.

Avhengighet

Å være hekta, eller avhengig, av alt fra sosiale medier til godteri til trening, er et mange som kjenner seg igjen i. Denne filmsnutten fra Kort fortalt er en ufarlig samtalestarter om hvordan man kan finne balanse i livet.

Film om avhengighet (3 min) – målgruppe: ungdom 13-18 år

Filmen forklarer hvordan belønningssenteret i hjernen fungerer, og viser hvordan dette kan føre til at man blir hekta på alt fra spill, telefon, trening, og så videre. Den gir gode råd til hva du kan gjøre hvis du kjenner deg avhengig.

Se også:

  • NRK episoden: Ung alkis (56 minutter) – målgruppe: 15 år og oppover

Rus i familien

1 av 10 barn i Norge vokser opp har en foreldre med et alkoholproblem. Ved å ta opp dette temaet kan du formidle at de som opplever dette ikke er alene, og at det er hjelp å få.

Om å vokse opp i hjem med alkohol- og rusmisbruk (1 min) – målgruppe: ungdom 13-18 år

I denne filmsnutten følger vi en ung voksen som forteller om hvordan det var å vokse opp med rusavhengige foreldre, og hva det har betydd for han å få hjelp.

Cannabis

Helsedirektoratet står bak den interaktive nettsiden Weedensenteret, som inneholder filmer og informasjon om cannabis til ungdom på 15-17 år og foreldre. Her ser du episode 1 i en serie på 6 filmer.

Hva er cannabis? (2 min) – målgruppe: 15-17 år

I denne filmen er målet å få tydelig frem hva cannabis egentlig er, hvordan det ser ut og hvordan det brukes. De andre filmene fra Weedensenteret tar opp blant annet cannabis og psykisk helse, avhengighet, innvirkning på hjernen og skoleprestasjoner, med mer.

Se også:

Relatert innhold: