Cannabis

En person som ruller en sigarett med marihuana
ILLUSTRASJONSBILDE: Cannabis er det mest vanlige rusmiddelet etter alkohol.

Cannabis er en samlebetegnelse for alle produkter som fremstilles av planten Cannabis sativa og Cannabis indica. De mest vanlige er hasj, marihuana og CBD-olje.

Cannabis går ofte under gatenavn som weed, grønt, brunt, gress, tjall, jonas, bønne, rev og ganja.

Stoffet er et sentraldempende og hallusinogent rusmiddel som man primært røyker eller spiser. Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i alt fra én til flere timer avhengig av person, dagsform og tidligere erfaringer med rusmiddelet. Dersom man inntar rusmiddelet oralt vil virkningen ofte være kraftigere og mer langvarig.

Det er først og fremst virkestoffet THC i plantene som gir deg en ruseffekt. Virkestoffet CBD gir derimot ingen ruseffekt og forbindes først og fremst med medisinsk bruk.

Dette gjør cannabis med kropp og psyke

Ulike planter kan gi til dels ulik virkning – fra beroligende og søvndyssende til stimulerende og psykedeliske.

Vanlige fysiske reaksjoner:

 • Tørrhet i munn
 • Rødhet i øynene
 • Svetting
 • Svimmelhet og kvalme
 • Hoste
 • Hodepine
 • Økt puls
 • Kroppen føles lettere/svevende
 • Økt matlyst

Vanlige psykologiske reaksjoner:

 • Høy tankeaktivitet
 • Lattermildhet og pratsomhet
 • Sanseuttrykk som smak, lukt, farger og lyd forsterkes
 • Økt innadvendthet eller utadvendthet, avhengig av brukerens personlighet
 • Avslappende effekt og opplevd velvære
 • Problemer med søvn
 • Dårligere koordinasjon, konsentrasjon, korttidshukommelse og reaksjonsevne, også etter at ruseffekten avtar
 • Noen får også hallusinasjoner, angst og vrangforestillinger (paranoia)

De siste årene har hasj og marihuana blitt mer og mer potent, det vil si at innholdet av THC er høyere. I 2010 inneholdt beslaglagt hasj i underkant av 10 % THC. I første halvdel av 2023 meldte KRIPOS at gjennomsnittet var steget til 31 %. 

Det har ført til at stadig flere får cannabis-psykoser som følger av bruken. Tilstanden innebærer at de psykotiske symptomene som enkelte opplever under selve cannabisrusen, som hallusinasjoner, paranoia og angst, vedvarer også etter at den akutte rusvirkningen har avtatt.

Normalt vil denne type psykose gå over etter noen dager eller uker, og brukeren er som regel klar over at man er psykotisk og at symptomene har sammenheng med inntaket av rusmiddelet.

Marihuana har ødelagt livet mitt. Fikk psykose og var innlagt til sammen seks måneder på psykiatrisk avdeling. Det har gått seks år siden den hendelsen, og jeg sliter fortsatt med angst og depresjon. Jeg savner marihuana og hater den samtidig.

Sitat tatt fra  «Norske Hemmeligheter»

Inntak av hasj og marihuana kan også forsterke risikoen for å utvikle mer langvarige psykiske lidelser, spesielt dersom du er disponert, har opplevd cannabis-psykose tidligere og inntar rusmiddelet ofte.

Blant annet har forskere sett sammenheng mellom cannabisbruk og økt risiko for å utvikle den svært alvorlige lidelsen schizofreni. Risikoen er dog større dersom man har brukt cannabis regelmessig i ung alder. Når det er sagt, er det svært få av de som bruker cannabis, som utvikler en form for psykisk lidelse i løpet av livet.

Hvor utbredt er cannabis?

Stoffet er det mest vanlige, illegale rusmiddelet i Norge, og er først og fremst populært blant unge. Forskning viser at bruken av cannabis har økt de siste årene. Ifølge en undersøkelse fra Helsedirektoratet fra 2019 svarte 23 prosent av befolkningen mellom 16 og 64 år at de har prøvd cannabis.

Andelen er størst i aldersgruppen 25–44 år, hvor rundt en tredjedel oppga å ha prøvd rusmiddelet. Likevel er Norge blant de landene i Europa med lavest forbruk av cannabis i befolkningen.

Cannabis til medisinsk bruk

For alvorlige syke pasienter, kan medisinsk bruk av cannabis brukes som smertelindring når godkjente legemidler ikke er tilstrekkelig. Dette kan for eksempel være aktuelt for sterkt rammede kreftpasienter.

Behandling med medisinsk cannabis er derimot strengt regulert. Svært få får behandling og det må søkes om av en legespesialist på sykehus. Både Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk må deretter godkjenne søknaden før man kan bruke stoffet som en del av behandlingsløpet.

Hvor avhengighetsskapende er cannabis?

Hasj og marihuana er ikke blant de mest avhengighetsskapende rusmidlene, men antallet som søker behandling har økt med 40 % siden 2010. Det anslås at rundt ti prosent av alle som bruker cannabis jevnlig, blir avhengig.

Jeg har vært avhengig av hasj de siste tre årene. Røyker nesten hver dag, og bruker mesteparten av stipendet mitt på hasj. Familien min vet ingenting om dette, da de er sterkt imot narkotiske stoffer.

Sitat tatt fra «Norske Hemmeligheter»

Trenger du hjelp?

Blå Kors får stadig flere henvendelser av personer som er bekymret for sin egen cannabis-bruk. Er du i tvil, så be om hjelp! Ta kontakt med fastlegen, NAV eller psykolog og få en henvisning til oss. Blå Kors har mange forskjellige behandlingstilbud som spenner fra terapi til avrusning.

Sjekk ut Blå Kors sine behandlingstilbud