Filmsnutter om rusmidler for ungdom

Her finner du et knippe utvalgte filmer som kan brukes i undervisning om rusmidler med ungdom eller sammen med Snakkekort. Filmene er markert med en foreslått aldersmålgruppe, men vil ofte fungere for flere.

Alkohol og drikkepress

Unge voksne opplever drikkepress i stor grad. Hele 1 av 3 unge voksne heller sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker, ifølge en IPSOS undersøkelse i 2021. Det er viktig å forberede ungdom før de havner i situasjoner der drikkepress oppstår.

Drikkepress (3 min) – målgruppe: ungdom 13-16 år

Animasjonsfilmen ovenfor tar opp årsaker til drikkepress, forklarer hvorfor det er viktig å utsette alkoholdebut og oppfordrer seeren til å tenke gjennom hvordan man ønsker å forholde seg til tilbud om alkohol.

«Litt til» kan bli for mye (1 min) – målgruppe: 16 år og oppover

Denne filmen bruker humor som virkemiddel for å ta opp masing og press til å drikke alkohol. Ved å vise frem press til å gjøre «litt til» i ulike situasjoner, åpner filmen for dialog om hvordan man kan la andre bestemme selv når de har fått nok.

Vinmonopolets film om ungdom og alkohol (2 min) – målgruppe: ungdom 12-16 år

Denne informative filmen tar opp alkoholens effekt på ungdomskroppen og hjernen. Den påpeker vanlige motivasjoner for å ønske å drikke, og viser samtidig frem skyggesiden ved disse valgene og negative ting som kan skje i fylla.

Se også:

I formidling til ungdom om rusmidler kan det også være relevant å snakke om følelser, grenser, vennskap og seksualitet. Serien Kort fortalt på NRK er laget i samarbeid med blant annet Blå Kors og inneholder korte filmer om disse temaene.

Avhengighet

Å være hekta, eller avhengig, av alt fra sosiale medier til godteri til trening, er et mange som kjenner seg igjen i. Denne filmsnutten fra Kort fortalt er en ufarlig samtalestarter om hvordan man kan finne balanse i livet.

Film om avhengighet (3 min) – målgruppe: ungdom 13-18 år

Filmen forklarer hvordan belønningssenteret i hjernen fungerer, og viser hvordan dette kan føre til at man blir hekta på alt fra spill, telefon, trening, og så videre. Den gir gode råd til hva du kan gjøre hvis du kjenner deg avhengig.

Se også:

  • NRK episoden: Ung alkis (56 minutter) – målgruppe: 15 år og oppover

Rus i familien

1 av 10 barn i Norge vokser opp har en foreldre med et alkoholproblem. Ved å ta opp dette temaet kan du formidle at de som opplever dette ikke er alene, og at det er hjelp å få.

Om å vokse opp i hjem med alkohol- og rusmisbruk (1 min) – målgruppe: ungdom 13-18 år

I denne filmsnutten følger vi en ung voksen som forteller om hvordan det var å vokse opp med rusavhengige foreldre, og hva det har betydd for han å få hjelp.

Cannabis

Helsedirektoratet står bak den interaktive nettsiden Weedensenteret, som inneholder filmer og informasjon om cannabis til ungdom på 15-17 år og foreldre. Her ser du episode 1 i en serie på 6 filmer.

Hva er cannabis? (2 min) – målgruppe: 15-17 år

I denne filmen er målet å få tydelig frem hva cannabis egentlig er, hvordan det ser ut og hvordan det brukes. De andre filmene fra Weedensenteret tar opp blant annet cannabis og psykisk helse, avhengighet, innvirkning på hjernen og skoleprestasjoner, med mer.

Se også:

Se vårt undervisningsopplegg for ungdom om rusmidler