Gode råd til foreldre om alkohol og barn

Familie forbereder seg til jul i hjemmet sitt illustrerer situasjon som kan oppstå når alkoholbruk hos foreldre er høyt.

Det kan være vanskelig for voksne å bedømme hva som er akseptabel alkoholbruk rundt barn. Her finner du råd og filmer som hjelper deg som forelder å reflektere over eget alkoholbruk, og hvordan dette kan påvirke barn i ulike aldre.

Graviditet

Alkohol og svangerskap-Tips til deg som er gravid:

 • Snakk med jordmor om hvordan alkohol kan påvirke fosterets utvikling.
 • Vær bevisst på ditt forhold til alkohol resten av svangerskapet.
 • Du kan si nei til alkohol, om andre mener noe annet. Det er dine valg som er avgjørende for barnet ditt fremover.

Hver dag uten alkohol i svangerskapet vil gi barnet en bedre start på livet. Fosteret får like høy promille som mor, og fosteret bryter ned alkohol saktere.

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn som trenger det?

Mange ønsker å gjøre noe for barn som vokser opp med alkohol og rus hjemme. Blå Kors sørger for at barna får støtte og trygge tilbud gjennom hele året.

Ved å støtte vårt arbeid for barn og unge, utgjør du en forskjell for barn som trenger det!

Spedbarn

Tips til alkohol etter fødsel

 • Vær forsiktig med å drikke alkohol om du ammer. Vi vet ikke hvor grensen går for skadelig påvirkning av barnet.
 • Unngå å sove med barnet om du har drukket alkohol. Det kan være direkte farlig.
 • Reflekter over alkoholbruket sammen med partneren din. Hva som forventes av hverandre? Hva som oppleves vanskelig? Hvilke forhold til alkohol og regler dere vil ha i familien fremover.

Inntak av alkohol kan påvirke evnen din til å forstå og håndtere spedbarnets signaler på en trygg og riktig måte.

Barn i barnehagealder

Tips til alkoholbruk for deg med barn i barnehagen

 • Unngå å drikke alkohol foran barn, spesielt hvis det ikke er andre som er edrue tilstede.
 • Prøv å skjerme barnet fra situasjonen og regulere barnets følelser, dersom du ser at barnet blir usikker eller utrygg på grunn av den voksne som er i påvirket tilstand.
 • Sørg for barnepass og barnevennlig sted å være hvis du planlegger en fest med voksne som skal drikke. Flere voksne kan spleise på barnepass hvis de skal feste sammen.

Voksne kan endre oppførsel når de drikker alkohol. Ofte kan foreldre oppleves som gladere eller sintere enn vanlig. Barn i barnehagealder forstår ikke grunnen til endringen, og kan derfor fort føle seg utrygge og slite med å regulere egne følelser.

 • 1 av 7 barn og unge mellom 8 og 19 år har opplevd det ubehagelig når en eller flere av deres foreldre har drukket alkohol.
 • 1 av 5  med foreldre som drikker alkohol synes at deres foreldre generelt skulle drukket mindre alkohol.

Tall fra Blå Kors «Barn og ungdom-undersøkelsen» (Ipsos, 2022)

Skolebarn

Tips til alkoholforbruk for foreldre med barn i skolen

 • Ikke la barna smake på alkohol. Trygge grenser starter i tidlig alder.
 • Ta imot barnas spørsmål og gi ærlige svar. Gi inntrykk av at det er ok å spørre og snakke med deg om alkohol.
 • Vent med alkohol eller begrens betydelig forbruk til barna har lagt seg. Vær tydelig med dine gjester på at du ønsker et barnevennlig selskap.

Skolebarn lærer fort. Drikkemønsteret barnet får som voksen kan minne mye om drikkevanene hjemmefra.

Tenåringer

Tips til deg med ungdom om eget alkoholforbruk og grensesetting i hjemmet

 • Avtal klare regler for deg og andre i familien i forhold til alkohol.
 • Tenk over hvor og hvordan du oppbevarer alkohol hjemme.
 • Vær en god rollemodell.
 • Vær tilgjengelig.
 • Snakk med andre foreldre. Alkohol bør ikke være et tabubelagt tema.
 • Sett grenser med omsorg – da viser du at du er til å stole på.

Foreldre er den viktigste påvirkningsfaktoren når det kommer til barnets forhold til alkohol senere i tenårene. En god relasjon til foreldre kan utsette debut og beskytter mot høyt konsum av alkohol.

Alkohol i julen

For mange er alkohol forbundet med sosial hygge, fri og avkobling. Dette fører ofte til et høyere og hyppigere alkoholforbruk i jula. I tillegg kan julen oppleves som en stressende periode, der alkohol av og til brukes som avkobling.

Selv om eget bruk kan oppfattes som lite problematisk, vil barn kunne oppleve dette som utrygt. Barn er sensitive til endringer. Disse endringene oppfattes av barna, lenge før vi selv gjør det.

Gode råd til foreldre i julen

 • Vær bevisst på hvordan dine alkoholvaner kan påvirke deg og dine nærmeste i høysesongen.
 • Be om hjelp hvis stressnivået blir for høyt og vær til stede for de som kan trenge din omsorg.
 • Vis både barn og voksne nær deg at julen handler om de hyggelige opplevelsene dere deler sammen
 • 84 % av foreldre mener det er viktig at voksne diskuterer grenser for alkoholbruk når det skal være barn tilstede og 28 % synes slike samtaler er vanskelige.
 • 1 av 3 nordmenn synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Ved å mase mindre bidrar man til at også disse vil kose seg i høytiden.

Tall fra Blå Kors undersøkelsen (Ipsos, 2022)