Gode råd til foreldre om alkohol og barn

En jente sitter med vinflasken i hånden og lurer på om det er alkohol? Hun er 11,12 år gammel.

Med barn følger det et stort ansvar, og mange spørsmål. Her finner du råd og filmer som hjelper deg som er forelder eller besteforelder å reflektere omkring eget alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barn i ulike aldre.

Jobber du med foreldre eller andre omsorgspersoner?
 • 1 av 6 (16 %) barn og unge mellom 8 og 19 år har opplevd det ubehagelig når en eller flere av deres foreldre/foresatte har drukket alkohol.
 • 18 % av de med foreldre/foresatte som drikker alkohol synes at deres foreldre generelt skulle drukket mindre alkohol.

  Tall fra IPSOS-undersøkelsen «Barn og ungdom-rapporten 2021

Graviditet

 • Snakk med jordmor om hvordan alkohol kan påvirke fosterets utvikling.
 • Vær bevisst på ditt forhold til alkohol resten av svangerskapet.
 • Du kan si nei til alkohol, om andre mener noe annet. Det er dine valg som er avgjørende for barnet ditt fremover.

Hver dag uten alkohol i svangerskapet vil gi barnet en bedre start på livet. Fosteret får like høy promille som mor, og fosteret bryter ned alkohol saktere.

Spedbarn

 • Vær forsiktig med å drikke alkohol om du ammer. Vi vet ikke hvor grensen går for skadelig påvirkning av barnet.
 • Unngå å sove med barnet om du har drukket alkohol. Det kan være direkte farlig.
 • Reflekter over alkoholbruket sammen med partneren din. Hva som forventes av hverandre? Hva som oppleves vanskelig? Hvilke forhold til alkohol og regler dere vil ha i familien fremover.

Inntak av alkohol kan påvirke evnen din til å forstå og håndtere spedbarnets signaler på en trygg og riktig måte.

Barn i barnehagealder

 • Unngå å drikke alkohol foran barn, spesielt hvis det ikke er andre som er edrue tilstede.
 • Prøv å skjerme barnet fra situasjonen og regulere barnets følelser, dersom du ser at barnet blir usikker eller utrygg på grunn av den voksne som er i påvirket tilstand.
 • Sørg for barnepass og barnevennlig sted å være hvis du planlegger en fest med voksne som skal drikke. Flere voksne kan spleise på barnepass hvis de skal feste sammen.

Voksne kan endre seg når de drikker alkohol: Gladere eller sintere enn vanlig. Yngre barn i barnehagealder forstår ikke grunnen til endringen, men kan fort føle seg utrygge og klarer ikke å regulere egne følelser.

Skolebarn

 • Ikke la barna smake på alkohol. Trygge grenser starter i tidlig alder.
 • Ta imot barnas spørsmål og gi ærlige svar. Gi inntrykk av at det er ok å spørre og snakke med deg om alkohol.
 • Vent med alkohol eller begrens betydelig forbruk til barna har lagt seg. Vær tydelig med dine gjester på at du ønsker et barnevennlig selskap.

Skolebarn lærer fort. Drikkemønsteret barnet får som voksen kan minne mye om drikkevanene hjemmefra.

Tenåringer

 • Avtal klare regler for deg og andre i familien i forhold til alkohol.
 • Tenk over hvor og hvordan du oppbevarer alkohol hjemme.
 • Vær en god rollemodell.
 • Vær tilgjengelig.
 • Snakk med andre foreldre. Alkohol bør ikke være et tabubelagt tema.
 • Sett grenser med omsorg – da viser du at du er til å stole på.

Foreldre er den viktigste påvirkningsfaktoren når det kommer til barnets forhold til alkohol senere i tenårene. En god relasjon til foreldre skyver på debut og beskytter mot høyt konsum av alkohol.
Les mer: Tilstedeværende tenåringsforeldre kan redusere unges drikkevaner

Nedlastbare brosjyrer som omhandler de ulike barne- og ungdomsstadiene.
Senest oppdatert: 5. april 2022

Var dette nyttig?