Ministerbesøk ved Kompasset Sandnes

Denne uken besøkte Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Blå Kors kompasset Sandnes. Han gjestet Sandnes for å bli bedre kjent med tilbud som følger opp barn og unge som vokser opp med foreldre med alkohol- rus eller andre psykiske utfordringer.

NKS Veiledningssenteret som følger opp barn og voksne pårørende deltok også. Sammen med lokale politikere fikk han anledning til å bli bedre kjent med Kompassets tilbud, og han viste stort engasjement og interesse både for Kompassets arbeid og hva det innebærer for barn og unge å vokse opp i en familie med rus, både på kort og lang sikt.

Spesielt inntrykk gjorde nok brukerrådets beskrivelser og fortellinger om egne oppveksterfaringer, og hvor betydningsfullt et tilbud som Kompasset har vært for dem. Kompasset ønsker å nå ut til flere unge, men er avhengig av økte tilskudd fra stat og kommuner for å utvide tilbudet.

Faksimile fra Sandnesposten som skrev om Kompasset sitt arbeid, og situasjonen for barn og unge som vokser opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer.
Senest oppdatert: 10.11.2019