Brukerråd

Vi vektlegger brukermedvirkning både i samtalene og i driften av tilbudet vårt. Derfor har vi noe vi kaller Brukerrådet. Brukerrådet består av tidligere og aktive brukere av Blå Kors Kompasset og vi har ulike brukerråd for alle avdelingene våre i Norge. De er brukernes stemme både innad og utad. De kommer for eksempel med forslag til forbedringer av tilbudet vårt og tar initiativ til temakvelder. De som har lyst deltar også med formidling og markedsføring av tilbudet vårt i ulike sammenhenger.