Individualterapi

Utgangspunktet for å søke hjelp er som regel et ønske om å få det bedre. Vi vet at mange trenger tid før de våger å snakke om det å vokse opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer. En viktig del av arbeidet starter derfor den dagen du tar kontakt med oss!

Individualterapi innebærer at du og en terapeut snakker sammen og utforsker det du er opptatt av. Det er vanlig at dere møtes flere ganger over noe tid. Terapeutens jobb er å skape gode rammer for endring og utvikling. Vi er opptatt av å lytte til dine erfaringer, og vi legger vekt på at du er den som best vet hva du trenger og ønsker hjelp til. Temaer og målsetting for samtalene på Kompasset blir derfor til i samarbeid mellom deg og din terapeut. Dette kan endre seg underveis.

Terapien kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å forstå hvordan belastninger i oppveksten kan påvirke deg i dag
  • Å bli kjent med og ta hensyn til egne interesser, verdier og drømmer
  • Å kunne sette ord på og forstå egne følelser
  • Å sette gode grenser og oppnå handlekraft
  • Å se nye og andre muligheter
  • Å takle overgangssituasjoner; for eksempel å flytte hjemmefra, starte i ny jobb, etablere nære relasjoner og egen familie

Disse avdelingene tilbyr individualterapi:

Trykk på avdelingen som er nærmest deg for å ta kontakt.