Terapi

Terapi i Blå Kors Kompasset innebærer som regel en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene blir til i et samarbeid mellom deg og din terapeut, og dine ønsker tillegges størst vekt i denne forbindelse. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med din terapeut.