Barn i sårbare livssituasjoner

  • 3 av 10 barn og unge opplever bekymring i hverdagen for ikke å bli invitert på sosiale aktiviteter.​
  • 1 av 4 barn har ikke kunnet delta på fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon. 

Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Blå Kors.

Det er altfor mange i Norge som av ulike årsaker står utenfor fellesskapet. Årsaker kan for eksempel være mobbing og ensomhet, eller sykdom, inntektstap og arbeidsledighet i familien.

Det er også slik at årsaker til – og konsekvenser av utenforskap i mange tilfeller er det samme. Det er som en ond sirkel og forklarer det vi allerede vet, utenforskap kan gå i arv!

Alle trenger å bli sett

For et barn er opplevelsen av utenforskap noe av det vondeste som finnes. De kjenner ofte på ensomhet og skam. Vi vet også at utenforskap kan få store konsekvenser videre i livet. Man har større sjanse for å oppleve fysiske og psykiske plager, falle ut av skole, og bli stående utenfor arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er vel dokumentert. En studie fra FHI (2021) viser også at barn av foreldre med svært lav inntekt har opptil fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenlignet med barn av foreldre med høyest inntekt.

Vi vet at barn utvikler sin trygghet, identitet og selvbilde gjennom fellesskapet. Derfor er inkludering svært viktig for barnas emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling og trivsel. Å vokse opp i et samfunn preget av små sosioøkonomiske forskjeller, mulighet for fritidsaktiviteter og et inkluderende nabolag/ felleskap, er derfor de beste rammene for å sikre at barn og unge skal oppleve hverdagen som meningsfull og trygg.

Ved å støtte Blå Kors bidrar du til et mer inkluderende samfunn. Vi har tiltak som hjelper!

Hvordan kan du bidra?

Når vi ser et barn som ikke har det bra, kan det handle om familiens livssituasjon som gjør at familien som helhet faller utenfor. Ved å løfte blikket og strekke ut en hjelpende hånd til familien, hjelper du også barnet.

Husk at små, enkle grep kan gi stor gevinst hos de som trenger det!

3 gode råd til deg som ønsker å bidra

1. Snakk med – ikke om.

Når noen i nærmiljøet står utenfor, kan det være utfordrende for dem å ta initiativ. Det kan være mange grunner til det – fra språkbarriere til skam. Det er viktig at vi snakker med, og ikke om de vi ser står utenfor. Det gjør at vi kan åpne opp for en relasjon.

2. Foreslå felleskap og bygg relasjon.

Veien ut av utenforskap er inkludering. Felleskap kan ikke tas for gitt, det må bygges i form av relasjoner. Det tar alltid tid å bygge noe og det er viktig å tåle utfordringer i form av avvisning, unngåelse eller ulikhet.

3. Nyt det!

Nye relasjoner beriker oss og bidrar til at nærmiljøet blir tryggere og hyggeligere. Gjør det du ønsker å gjøre mer av i livet ditt, og inviter med andre når du har plass til en til. Husk, alle kan havne utenfor, og det du gjør for andre kan være noe du selv vil få tilbake en dag.

Alle trenger å bli sett. Også de voksne.

Å være et barn og oppleve at familien din er verdifull for noen andre, betyr mer enn du aner. Vær en som bidrar til at hele familien blir sett og opplever felleskap!

Det er alltid plass til en til

Camilla Lunde

Leder forebygging