JEG SER

Julen er en tid for å spre håp og kjærlighet, lys og omtanke. Det er en høytid mange barn gleder seg til, men dessverre gjelder ikke det for alle. Hvert 10. barn og unge gruer seg til jul, viser Ipsos-undersøkelse fra 2020 blant barn og unge, utført på vegne av Blå Kors.

Blå Kors ønsker gjennom JEG SER-kampanjen å oppfordre til handling hvis du er bekymret for et barn. I advent- og juletiden har vi noen råd for hva du kan gjøre.

Jeg ønsker at du snakker med meg – ikke om meg

Tips i adventstiden

Du kan velge å være en som ser og stiller opp for barn og familier som har det vanskelig. Den mest verdifulle gaven og gleden du kan gi er tid, trygghet og tilstedeværelse.

Det trenger ikke å være så mye som skal til for at et barn skal føle seg sett, verdsatt og ivaretatt.

5 tips til deg som er bekymret for et barn i juletiden

1. Inviter en familie du kjenner har det vanskelig hjemme til middag, utflukt, bakekveld eller julekveld.

Støtte du viser til hele familien kan bety mye for det enkelte barnet du er bekymret for. Å vise hvordan juletradisjonene er i familien din kan inspirere andre.

2. Snakk med foreldrene om dine bekymringer. Vis interesse og forståelse. Tilby hjelp eller fortell om at det er hjelp å få.

Blå Kors hjelper barn og familier på mange måter. Les mer om forskjellige hjelpetilbud.

3. Snakk med barnet du er bekymret for. Si at barnet er alltid velkomment, og alltid kan banke på hos deg hvis det skulle være noe.

Ved at du viser omsorg gjennom ord og nærvær du også styrker barnets naturlige robusthet.

4. Still åpne spørsmål om hva barnet tenker om juletiden: Er det noe barnet er bekymret for? Hva er det barnet egentlig ønsker seg til jul?

Barn trenger at vi våger og handler. Om du opplever at noe barnet forteller er alvorlig, så må du handle. Du kan ringe politi eller rådføre deg med fagfolk. Les mer Bekymret for et barn? Få veiledning og gode råd – Blå Kors ressursbank (blakors.no).

5. Vær en som lyser opp i mørketiden. Vær en som ser og en som sprer varme.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Se filmen om «Ella» som må klare seg selv i adventstiden, men at det finnes håp 💙

Barn trenger at vi våger og handler

Blå Kors prosjektet JEG SER bygger på tall fra Folkehelseinstituttet som viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er viktig å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt.

JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! Vi vet at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe.

Betydningen av å bli sett

Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet.

” Å bli sett er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

Trond Haukedal, psykolog

Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Hemmeligheter

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære dette i livet alene. Vår visjon med JEG SER-ressursene er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon, med minst en voksen, i løpet av barndommen. Dette gjennom samtaler og omsorgshandling rettet direkte mot barnet.

For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte, og et åpent og trygt syn på verden.

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det uansett. Mulighetene er mange, handlingene kan være små eller større.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
For deg som er bekymret for et barn

Om JEG SER:

  • Handlingskampanje med mål om at flere handler når de er bekymret for et barn.
  • Bakgrunnen for kampanjen er at 64 % har vært bekymret for et barn, men bare 18 % av disse har gjort noe som barnet selv kan oppleve som omsorgshandling (IPSOS/Blå Kors 2014/2016/2018).

Relevant innhold