JEG SER

Barnets mest grunnleggende psykiske behov er å bli sett. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er verdt å bruke tid på å jobbe for at flest mulig skal skjønne hvor viktig det er å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt. JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! Vi vet at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe.

” Å bli sett er at noen viser oss positiv oppmerksomhet. De smiler til oss, og de viser med ord og kroppsspråk at de liker oss og tror på oss og at de har interesse av, og fokus på, våre positive egenskaper og kvaliteter. Det er som om de, uten ord, formidler at de er med på laget vårt og vil heie på oss uansett hva som skjer. Dette er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

Trond Haukedal, psykolog

Betydningen av å bli sett

Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet. Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

Studier har vist at barn som vokser opp med mye konflikter i hjemmet, men som har en annen nær voksen relasjon utenfor hjemmet, har langt færre symptomer på psykiske vansker, enn de barna som opplevde mye konflikter og som ikke hadde noen annen voksen person de kunne snakke med (Jenkins og Smith, 1990).

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det uansett. Mulighetene er mange, handlingene kan være små eller større. Les noen konkrete råd på JEG SER- veilederen eller velg mellom hjelpemidlene som vi har utviklet.

Ulike ressurser for deg som jobber med barn

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære det tunge i livet alene. Vår visjon med JEG SER ressursene – er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon med minst en voksen i løpet av barndommen: gjennom samtale og omsorgshandling rettet direkte mot barnet. For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte og et åpent og trygt syn på verden.

 • Blå Kors lanserte prosjektet JEG SER 30. mai 2014
 • Prosjektet bygger på tall fra Folkehelseinstituttet (2011)
 • Tall viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

JEG SER ressurser som kan hjelpe voksne i møte med barn:

 • Digital veileder til folk flest

  Veilederen informerer blant annet om de fem gode rådene for hva man kan gjøre ved bekymring, og hvordan du kan gjøre en forskjell for barna i ditt nærmiljø. Du kan dele lenke til interaktiv veileder på It’s Learning eller andre plattformer du bruker.
 • Brosjyren «Jeg ønsker å bli sett – selv om jeg skjuler det som er vanskelig»

  Brosjyre inneholder 5 gode råd om hva du kan gjøre ved bekymring for et barn. Brosjyren kan deles ut under foreldremøter, fagdager, personalmøter eller være til hjelp i individuelle samtaler.
 • Plakater og banere

  Banere har et illustrert budskap med en historie i fokus. Den ene handler om ei jente som ikke vet hva hun møter når hun kommer hjem. Den andre handler om ei jente som hører at hun blir snakket om bak sin rygg. Plakater kan henges på kontoret eller ved arbeidsbordet og minne om det viktige budskapet til JEG SER.
 • Samtaleopplegg

  Samtaleopplegg er utviklet til bruk under foreldremøter eller/og fagmøter og har som mål å skape dialog og samtale rundt temaet «Hvorfor det er viktig å se alle barn». Det klargjør hvordan voksne kan vise omsorg gjennom ord og nærvær ved bekymring for et barn. Til gruppearbeidet følger det med en Power Point- presentasjon med illustrasjoner, budskap og spørsmål.
 • Bøker og animasjonsfilmer

  Ressurspakker “Vondt i magen” og “Sommerfugler i magen”. Disse ressursene kan brukes i forebyggende arbeid eller for eksempel i forbindelse med livsmestring som tema knyttet til rammeplanen for barnehage eller skole. Begge ressurspakkene er tenkt som samtaleskapende, relasjonsbyggende og følelseskompetansefremmende redskap. Samtidig utelukker vi ikke at ressurspakkene eller deler av dem kan brukes av barnet selv, eller i andre situasjoner enn barnehage eller skole: med barn som pårørende eller ved barnevernsinstitusjoner, fritidsaktiviteter med flere.

Relaterte artikler:

Barnebok eller påskekrim?

Det seende og handlende hjerte

https://www.facebook.com/jegser.no/videos/520682898565542/
Sjekk våre "Sommerfugler i magen" ressursene her. Ressursene er utarbeidet for grunnskoler og andre som er sammen med barn i barneskolealder.
Sjekk våre "Vondt i magen" ressursene her. Ressursene er utarbeidet for barnehager og andre som er sammen med barn i barnhagealder
Følg oss på sosiale medier!
Facebook: facebook.com/jegser
Instagram: @jeg_ser
Twitter: @JEG_SER

Våre veiledere