JEG SER

Barnets mest grunnleggende psykiske behov er å bli sett. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er viktig å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt.

JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! Vi vet at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe.

” Å bli sett er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

Trond Haukedal, psykolog
.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Betydningen av å bli sett

Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet.

Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

Studier har vist at barn som vokser opp med mye konflikter i hjemmet, men som har en annen nær voksen relasjon utenfor hjemmet, har langt færre symptomer på psykiske vansker, enn de barna som opplevde mye konflikter og som ikke hadde noen annen voksen person de kunne snakke med (Jenkins og Smith, 1990).

Hemmeligheter

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære det tunge i livet alene. Vår visjon med JEG SER ressursene – er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon med minst en voksen i løpet av barndommen: gjennom samtale og omsorgshandling rettet direkte mot barnet.

For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte og et åpent og trygt syn på verden.

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det uansett. Mulighetene er mange, handlingene kan være små eller større. Les noen konkrete råd på JEG SER- veilederen eller velg mellom hjelpemidlene som vi har utviklet.

Bestill våre bøker

"Sommerfugler i magen" er ressurser for grunnskoler og andre som er sammen med barn i barneskolealder.
"Vondt i magen" er ressurser for barnehager og andre som er sammen med barn i barnehagealder