JEG SER

Barn trenger at vi våger og handler

Blå Kors prosjektet JEG SER bygger på tall fra Folkehelseinstituttet som viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er viktig å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt.

JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! Vi vet at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe.

Betydningen av å bli sett

Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet.

” Å bli sett er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

Trond Haukedal, psykolog

Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Hemmeligheter

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære dette i livet alene. Vår visjon med JEG SER-ressursene er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon, med minst en voksen, i løpet av barndommen. Dette gjennom samtaler og omsorgshandling rettet direkte mot barnet.

For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte, og et åpent og trygt syn på verden.

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det uansett. Mulighetene er mange, handlingene kan være små eller større.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
For deg som er bekymret for et barn

Om JEG SER:

  • Handlingskampanje med mål om at flere handler når de er bekymret for et barn.
  • Bakgrunnen for kampanjen er at 64 % har vært bekymret for et barn, men bare 18 % av disse har gjort noe som barnet selv kan oppleve som omsorgshandling (IPSOS/Blå Kors 2014/2016/2018).

Relevant innhold