Barn i sårbare livssituasjoner

Det er altfor mange i Norge som av ulike årsaker står utenfor fellesskapet. Og årsaker som for eksempel sykdom, inntektstap, arbeidsledighet og ensomhet er noe de aller fleste opplever én eller flere ganger i livet.

Det er også slik at årsaker til og konsekvenser av utenforskap i mange tilfeller er det samme. Det er som en ond sirkel og forklarer det vi allerede vet – utenforskap kan gå i arv!

Ved å støtte Blå Kors bidrar du til et mer inkluderende samfunn. Vi har tiltak som hjelper!

Har du plass til en til?

Vi har blitt flinke til å se sårbare barn og inkludere de i hverdagen vår, men vi undrer oss: Er det nok?

3 gode råd til deg som ønsker å bidra

1. Snakk med – ikke om.

Når noen i nærmiljø står utenfor, kan det være utfordrende å knytte kontakt. Det kan også være vanskelig for dem som står utenfor å ta initiativ. Det kan det være mange grunner til det – fra språkbarriere til skam. Derfor hender det vi heller snakker om, men ikke med de vi ser står utenfor. Det å snakke med og vise at du ser og åpner opp for en relasjon kan være en klok og fin start.

2. Foreslå felleskap og bygg relasjon.

Veien ut av utenforskap – er inkludering.  Og felleskap kan ikke tas for gitt – det må bygges i form av relasjoner. Det tar alltid tid å bygge noe og det er viktig å tåle utfordringer i form av avvisning, unngåelse eller ulikhet.

3. Nyt det!

Nye relasjoner beriker oss og bidrar til at nærmiljø blir tryggere og hyggeligere. Gjør det du ønsker å gjøre mer av i livet ditt og inviter med andre.  Og husk – alle kan havne utenfor og det du gjør i dag for andre, kan være noe du eller dine nære vil få tilbake en dag.

Når vi ser et barn som ikke har det bra, handler det veldig ofte om noe ved familiens livssituasjon som gjør at familien som helhet faller utenfor. Ved å løfte blikket og strekke ut en hjelpende hånd til familien, hjelper du også barnet.

For alle trenger å bli sett. Også de voksne.

Å være et barn og oppleve at familien din er verdifull for noen andre, betyr mer enn du aner. Vær en som bidrar til at hele familien blir sett og opplever felleskap!

Camilla Lunde

Leder forebygging

Relevant innhold