JEG SER

Jente med langt lyst hår sitter i et rom med juletre og med en lapp der det står "Jeg ønsker meg en plass å være"
Mange barn vokser opp i familier med rus og avhengighet, og gruer seg spesielt til ferier og høytider.

Ikke alle barn gleder seg til jul

Jul er tid for å spre håp og kjærlighet, lys og omtanke. Det er en høytid mange barn gleder seg til, men dessverre gjelder det ikke alle.

I følge Ipsos barn og unge undersøkelsen utført på vegne av Blå Kors i 2020, gruer hvert 10. barn og unge seg til jul.

Grunnene til at barn og unge gruer seg er at familien ikke feirer jul sammen eller fravær av julefeiring, konflikter hjemme, dårlig råd eller at det er mer drikking i jula (Ipsos, Blå Kors, 2020).

Heldigvis gleder de aller fleste barn seg, men for barn og unge som vokser opp i hjem med rus og alkohol kan julen være ekstra sårbar.

Tips i adventstiden

Du kan velge å være en som ser og stiller opp for barn og unge som har det vanskelig. Den mest verdifulle gaven og gleden du kan gi er tid, trygghet og tilstedeværelse.

Det trenger ikke å være så mye som skal til for at et barn skal føle seg sett, verdsatt og ivaretatt.

Blå Kors ønsker gjennom JEG SER-kampanjen å oppfordre til handling hvis du er bekymret for et barn. I advent- og juletiden har vi noen råd for hva du kan gjøre:

5 tips til hvordan du kan hjelpe:

  • Inviter et barn fra skolen eller nabolaget som har det vanskelig hjemme, til middag, overnatting eller bakekveld.
  • Snakk med foreldrene om dine bekymringer. Tilby hjelp og inviter familien hjem til deg. Vis hvordan juletradisjonene er i familien din som inspirasjon og tips.
  • Snakk med barnet du er bekymret for. Si at barnet er alltid velkommen, og alltid kan banke på hos deg hvis det skulle være noe.
  • Still åpne spørsmål om hva barnet tenker om juletiden: Er det noe barnet er bekymret for? Hva er det barnet egentlig ønsker seg til jul?
  • Vær en som lyser opp i mørketiden. Vær en som ser og en som sprer varme.

Se filmen om «Ella» som må klare seg selv i adventstiden, men at det finnes håp 💙

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Din gaven bidrar til at "Ella" og hennes familie får nødvendig hjelp og støtte

Barn trenger at vi våger og handler

Blå Kors prosjektet JEG SER bygger på tall fra Folkehelseinstituttet som viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlig psykisk helse.

Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er viktig å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt.

JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! Vi vet at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe.

Betydningen av å bli sett

Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet.

” Å bli sett er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

Trond Haukedal, psykolog

Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Hemmeligheter

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære dette i livet alene. Vår visjon med JEG SER-ressursene er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon, med minst en voksen, i løpet av barndommen. Dette gjennom samtaler og omsorgshandling rettet direkte mot barnet.

For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte, og et åpent og trygt syn på verden.

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det uansett. Mulighetene er mange, handlingene kan være små eller større.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
For deg som er bekymret for et barn

Om JEG SER:

  • Handlingskampanje med mål om at flere handler når de er bekymret for et barn.
  • Bakgrunnen for kampanjen er at 64 % har vært bekymret for et barn, men bare 18 % av disse har gjort noe som barnet selv kan oppleve som omsorgshandling (IPSOS/Blå Kors 2014/2016/2018).