Kristiansand

Kontakt Blå Kors kompasset, Kristiansand

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi tilbyr

Terapien i Blå Kors kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Dette er terapeutene som jobber hos oss:

Monica Weiberg

Terapeut og koordinator
966 34 284
Marthe Scheie

Marthe Scheie

Familieterapeut
468 93 112