Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Bergen: Temakveld om stressmestring og pusten som verktøy

Blå Kors kompasset Bergen Sydneskleiven 22,Bergen

Stress er en del av hverdagen for oss alle, og er også et aktuelt tema for unge ved Kompasset. Å vokse opp med rus er belastende over tid og kan i seg selv føre til økt stress.   Vi ser nærmere på tema stressmestring og denne gangen med spesielt fokus på pusten og hvordan denne kan […]

Sandnes: Møtepunkt kompasset

Blå Kors kompasset Sandnes inviterer til en brukerstyrt og uformell møteplass for unge i kompassets målgruppe. Dette er et møtepunkt for de som går i kompasset og for de som tidligere har benyttet seg av tilbudet i kompasset. Om du lurer på om kompasset er noe for deg, er du også velkommen.  Brukerrådsrepresentanter er til […]

Junitreffet 2024 – påmelding og program 

Nansenskolen Lillehammer Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2,Lillehammer

Junitreffet på Nansenskolen ble arrangert for første gang i fjor. Det ble svært vellykket og det blir junitreff i år også. På junitreffet får du  møte andre som har et tilbud i Blå Kors kompasset og som har liknende oppveksterfaringer som deg selv. Du får anledning til å bli kjent med ulike typer kunstneriske uttrykksformer som film, skriving, maling og drama. Det blir god mat og sosialt samvær.

Temakveld: Skjønnlitterære bøker og terapi

Blå Kors kompasset Oslo Hammersborg torg 3,Oslo

Blå Kors kompasset Oslo Skjønnlitterære bøker og terapi Har du lest bøker som beskriver oppvekst i familier med rusutfordringer, eller ønsker du å gjøre det, så er dette en temakveld du bør komme på. Vi får besøk av Frida Marie Gregersen som har skrevet masteroppgave med temaet oppvekst med rus i hjemmet. Hun har tatt […]

Sandnes: Møtepunkt kompasset

Blå Kors kompasset Sandnes inviterer til en brukerstyrt og uformell møteplass for unge i kompassets målgruppe. Dette er et møtepunkt for de som går i kompasset og for de som tidligere har benyttet seg av tilbudet i kompasset. Om du lurer på om kompasset er noe for deg, er du også velkommen.  Brukerrådsrepresentanter er til […]