Blå Kors arbeid og inkludering

I over 25 år har vi drevet med arbeidstrening for mennesker som ønsker å komme inn i eller tilbake til det ordinære arbeidslivet. Blå Kors arbeid og inkludering har to hovedformål:

  • Arbeidstrening for mennesker som ønsker å komme inn i eller tilbake til det ordinære arbeidslivet (AFT).
  • Arbeid for alle, i likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering, helse og omsorg (VTA).

I tillegg leverer vi produkter og tjenester utført av deltakere.

Vi har fokus på veiledning, livsmestring, potensiale, tilrettelegging, kompetanseutvikling og opplæring for hver enkelt deltaker.

Vårt mål og vår oppgave er å støtte våre deltagere slik at de finner frem til det som er den optimale livssituasjonen i sitt liv. De får hjelp til å finne og dyrke frem talenter, se muligheter i stedet for begrensninger og får prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning.

Arbeidsforberedende tiltak

For personer som ønsker å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet. Vi jobber med kartlegging, yrkesveiledning og tilrettelegging med konkrete mål. Hele tiden følger vi opp internt i bedriften eller ved ekstern arbeidstrening. Samtidig legger vi vekt på helseforebyggende tiltak.

Varig tilrettelagt arbeid

For personer som mottar uføretrygd, eller i nær fremtid ventes å få innvilget ytelsen. Dette er spesielt lagt til rette for personer som har behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging. Alle deltakere får tilbud om arbeid enten i skjermet (VTA-S) eller ordinær (VTA-O) virksomhet.

Produksjon og tjenester

Vi konstruerer, produserer og leverer produkter innenfor bedriftens satsingsområder som oppfyller våre kunders krav, forventninger og behov. Våre avdelinger per i dag er:

  • Produksjon: Benker, bord og stoler
  • Montering: Ulike komponenter til industrien
  • Pakking: Klargjøring, pakking og logistikk av produkter
  • Kjøkken: Produksjon av mat til ansatte og deltakere