Blå Kors Arbeid og Inkludering

I over 25 år har vi drevet med arbeidstrening for mennesker som ønsker å komme inn i eller tilbake til det ordinære arbeidslivet. Blå Kors Arbeid og Inkludering har to hovedformål – å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet og levere produkter til gode priser og høy kvalitet. Vårt slagord er «Et steg videre».

Vi ønsker at våre deltagere skal:

  • Se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Få hjelp til å finne og dyrke frem talenter.
  • prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging
  • Få veiledning slik at de lettere kan få og beholde jobb

Ved å kjøpe varer og tjenester av Blå Kors Arbeid og Inkludering bidrar du til bedre livskvalitet for enkeltmennesker og du hjelper våre arbeidssøkere ut i arbeidslivet.

Arbeidsmarkedstiltak

Vårt mål og vår oppgave er å støtte våre deltagere slik at de finner frem til det som er den optimale livssituasjonen i sitt liv. De får hjelp til å finne og dyrke frem talenter, se muligheter i stedet for begrensninger og får prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning.

I dag har vi to arbeidsmarkedstiltak: Arbeidsforberedende Trening (AFT) og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), med NAV som hovedoppdragsgiver. Vi jobber også tett med Blå Kors steg for steg i forbindelse med oppfølging etter rusbehandling og kriminalomsorg.

Produksjon

Vi produserer blant annet et utvalg av utebord og benker og det populære Stigegolf-spillet. Det fine med å handle hos oss er at du samtidig gir en håndsrekning til noen som trenger det. Våre ulike avdelinger og verksted har et nært samarbeid med næringslivet i distriktet. På oppdrag utfører vi monterings oppgaver, pakking og produksjon/ delproduksjon. I tillegg lager vi ulike produkter i tre for salg.


Sertifisert av Assurance in Social Services