Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Vi tilbyr deg kartlegging av kompetanse og karriereveiledning, avklare stabilitet og fungering i arbeid og sosiale situasjoner, tilrettelagt opplæring for å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Dette er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet hjelp for å komme i arbeid. Etter en fase med arbeidsforberedende aktivitet i et tilrettelagt arbeidsmiljø vil vi legge til rette for utprøving og trening i det vanlige arbeidslivet. Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning.

Vi følgende avdelinger:

Kjøkkenavdeling

Her produseres det hovedsakelig mat til ansatte og deltagere. Deltagere i AFT og VTA vil kunne få en opplæring i tilbereding av mat og viktig kunnskap i forhold til det å jobbe i bl.a. kantine.

Pakkeavdeling

I pakkeavdelingen foregår det storstilt pakking og ferdigstilling av ulike produkter til andre bedrifter og samarbeidedspartnere.

Monteringsavdeling

Monteringsavdelingen vår har et utstrakt samarbeid med GYLI plast i Søgne. Deltagerne i denne avdelingen får opplæring i produksjonsarbeid der nøyaktighet og samarbeid er viktige elementer. Vi limer og monterer ulike plastkomponenter og deksler som brukes i storbilindustrien, hovedsakelig Volvo produkter.

Produksjonsavdeling

Produksjonsavdelingen produserer bord, benker, blomsterkasser og vårt populære «Stigegolf-spill». På forespørsel tar vi på oss ulike oppdrag fra distriktnære bedrifter. Deltagerne får her opplæring i bruk av ulike verktøy og produksjon av produktene.

Samarbeid

Vi har et tett samarbeid med Optimera, som er en stor lokal aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Etter behov drar deltagere sammen med en arbeidsleder opp til Optimeras lager på Rige for å tømme containere for varer. Dette er et utearbeid som mange liker, et fysisk arbeid der system og logistikkinnsikt er nødvendig.

Aktiviteter

Bedriften vår har også et velutviklet opplevelses- og aktivitetstilbud der våre deltagere i de ulike avdelingene får mulighet til å delta. Dette kan være båturer, grillfester, trimturer i nærmiljøet, overnattingsturer, sesongavslutninger m.m