Prosjekter

Prosjekt Piloten

Piloten er et oppfølgingstilbud basert på individuell skreddersøm der nettverksbygging, struktur og innføring i arbeidslivet står sentralt. Prosjektet gjøres i samarbeid med Blå Kors steg for steg i Kristiansand.

Prosjektets målgruppe er:

  • Mennesker med en rusmiddelavhengighet før, under og etter behandling
  • Mennesker som ikke har gjennomført behandling, men som selv har klart å komme ut av sitt rusmisbruk
  • Mennesker i ulike soningsforhold, som oftest med en rusmiddelavhengighet

Prosjekt KK Arbeid

KK Arbeid er et prosjekt på som gjøres i samarbeid med Kristiansand kommune og Blå Kors steg for steg i Kristiansand, og er et arbeidsrettet tiltak, i kombinasjon med samtale og ettervern.

Kontakt oss dersom du tenker at dette prosjektet ønsker du å være med i.