Elevundersøkelsen 2022

Skolen gjennomfører i disse dager elevundersøkelsen. Dette er en undersøkelse som gjennomføres på alle videregående skoler i landet. Det er det delt ut ark til foresatte og elever.
Disse er også tilgjengelige på nett dersom en ønsker å finne dem der:

Ark til foresatte: Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (udir.no)

Ark til elever: Informasjon til elever i videregående opplæring (udir.no)

Finnes også på flere språk: Informasjon på flere ulike språk (udir.no)