Vg1 Teknologi og industrifag

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer, tegninger, registrering og dokumentasjon er viktig. Teknikk og industriell produksjon åpner opp for cirka 60 forskjellige yrker. Alt fra industrimekanikar, verktøymakar, platearbeidar, materialeadministrasjon, matros, motormann til det å bli yrkessjåfør.

Yrker du kan jobbe innen:

 • teknisk industri
 • skipsindustri
 • teknologiskindustri
 • bilindustri
 • kjemisk prosessindustri
 • oljebransjen

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Teknikk og industriell produksjon. Læreplanen for Teknikk og industrill produksjon Vg1 består av 4 ulike hovedområder:

1. Produksjon

 • sponbearbeiding
 • sammenføyning
 • materiallære
 • kjemi/prosess

2. Tekniske tjenester

 • maskinelementer og montering
 • elektroteknikk
 • hydraulikk og pneumatikk

3. Dokumentasjon og kvalitet

 • kvalitetssikring
 • tegningslesing
 • HMS

4. Prosjekt til fordypning

I dette faget har elevene mulighet til å være i praksis hos en bedrift innen programfagområdet 1 dag i uken. Noen elever er på skolen og jobber med oppgaver knyttet til programfagområdet. Faget består også av en teoretisk del.

Etter at du har fullført og bestått Vg1 Teknikk og industriell produksjon har du mulighet til å velge mellom forskjellige Vg2-områder.
Vi tilbyr blant annet Vg2 Industriteknologi.

Andre alternativer etter Vg1 er:

 • Arbeidsmaskiner
 • Bilskade, lakk og karosseri
 • Brønnteknikk
 • Industriell møbelproduksjon
 • Industritekstil og design
 • Kjemiprosess
 • Kjøretøy
 • Laboratoriefag
 • Maritime fag