Om skolen

Personalet ved skolen er dyktige og engasjerte. De gjør alt de kan for at du som elev skal trives, lære og ha det godt på skolen. Undervisningen organiseres i små grupper.
Vi er opptatt av å ivareta deg som elev, både i forkant av skolestart, gjennom godt læringsmiljø og i støtte til videre utdanning.

Vi gjør skolehverdagen så spennende og variert som mulig. I løpet av skoleåret er vi på ulike ekskursjoner, og arrangerer felles aktiviteter for elevene. Sammen tar vi ansvar for at du skal finne deg til rette i et trygt skolemiljø. 

Skolen tilbyr utdanning innenfor følgende programområder:

  • Helse og oppvekst
  • Bygg – og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Salg, service og reiseliv

Mer informasjon om utdanningsprogrammene finner du her på vår hjemmeside.

Skolen er godkjent for 112 elever.

Visjon og verdier

Øvrebø videregående skole er en friskole drevet i regi av Blå Kors. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1, bokstav a og f. Ved inntak til skolen er det en forutsetning at alle elevene må fremlegge sakkyndig dokumentasjon som viser at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Gjennom skolens visjon Et mål for alle – alle i mål, tilrettelegges opplæringen slik at hver enkelt elev får god, tilpasset undervisning i klasser organisert med inntil 12 elever.

Blå Kors – I sentrum står et menneske

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Verdier: Medmenneskelighet – verdighet – egenkraft – kvalitet

Visjon og verdier skal gjennomsyre alt arbeid ved Øvrebø videregående skole og alle andre virksomheter i Blå kors.