Søk skoleplass

Viktig å huske

For å være en reell søker, må du også sende dokumentasjon på behov for tilrettelegging og utskrift av karakterer fra tidligere skoler innen 1 april året du søker.

Tilleggsskjema

Her ligger tilleggsskjema for innsøking. Fylles ut av PPT, rådgiver, ABUP, sosiallærer, helsesykepleier eller andre instanser:

Dette sendes til Øvrebø videregående skole, Lolandsvegen 37, 4715 Øvrebø

Hvorfor søke?

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen er preget av et helhetlig menneskesyn og verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt. Som elev får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser
 • Mulighet til å velg mellom 2 ulike kroppsøvingsløp
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Transport til og fra skolen i skolens egne busser med ansatte som sjåfører
 • Vurdering 4 ganger i året (en gang per modul)
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid