Skoleskyss

Det er skolens ansatte som er sjåfører. Har du spørsmål vedrørende skoleskyssen, ta kontakt med kontaktlæreren eller sosialrådgiveren din.