Ledig stilling som lærer

Blå Kors videregående skole Øvrebø er godkjent etter privatskoleloven §2-1, bokstav a og f. Ved inntak er det en forutsetning at elevene fremlegger sakkyndig dokumentasjon som viser at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring i små klasser. Elevene kan søke følgende utdanningsprogram:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Helse- og oppvekstfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Vi søker en dedikert og engasjert lærer for en fast 100% stilling. Vi legger vekt på et inkluderende læringsmiljø, individuell tilpasning og helhetlig utvikling for elevene. Vår skole har som mål å styrke ungdommens evner og muligheter for å lykkes i livet. Vi søker nå en lærer som kan bidra til å realisere dette.

Fagområder. Vi søker kompetanse i to eller flere av disse fagene i prioritert rekkefølge:

 1. Matematikk
 2. Naturfag
 3. Kroppsøving
 4. Spesialpedagogikk
 5. Engelsk

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i henhold til gjeldende læreplaner
 • Bidra til et inkluderende læringsmiljø og tilpasse undervisningen for å møte individuelle behov
 • Veilede og støtte elevene i deres faglige og personlige utvikling
 • Samarbeide med kollegaer, foreldre og skoleledelse for å sikre et positivt læringsmiljø
 • Delta i skolens utviklingsarbeid og bidra til faglig kompetanseheving

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen de aktuelle fagområdene
 • Erfaring som lærer, gjerne fra videregående skole
 • God kjennskap til læreplaner og pedagogiske metoder
 • Evne til å tilpasse undervisningen til ulike læringsstiler og behov
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kompetanse innen spesialpedagogikk er en fordel
 • Positiv innstilling til virksomhetenes målgruppe og kolleger, og til arbeidet som drives
 • Fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet blir vektlagt. Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og levere politiattest.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en variert, spennende og utviklende hverdag sammen med elever og kolleger. Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning. Lønn i henhold til tariff.

Søknadsfrist: 14.11.2023

Tiltredelse: 01.01.2024 eller snarest

Søknadsprosess: Interesserte kandidater bes sende søknad og CV til pov@ovrebo.vgs.no  innen søknadsfristen. Merk søknaden med stillingens tittel.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Preben Lohne på telefon 917 07 047 eller e-post preben.lohne@ovrebo.vgs.no.

Vi ser frem til å motta din søknad og ønsker velkommen til en spennende mulighet til å bidra til ungdommens utvikling ved Blå Kors videregående skole Øvrebø.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Preben Lohne, 91 70 70 47, preben.lohne@ovrebo.vgs.no

Rektor Terje Alfsen, 41 90 12 44, terje.alfsen@ovrebo.vgs.no

**************

Ønsker du å jobbe ved Blå Kors videregående skole? På denne siden annonseres ledige stillinger. Om det ikke er aktuelle stillinger nå og du ønsker å stå på vikarliste, kan du kontakte en av avdelingslederne for å høre om jobbmuligheter.