Vg2 Industriteknologi

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne type industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser.

Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, HMS og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Industriteknologi. Læreplanen industriteknologi Vg2 består av 4 ulike hovedområder:

1. Produksjon

 • Sponbearbeiding
 • CNC
 • Sammenføyning
 • Platebearbeiding
 • Materiallære
 • Støping
 • Overflatebehandling

2. Reperasjon og vedlikehold

 • Montering og reperasjon
 • Elektroteknikk
 • Hydraulikk og pneumatikk

3. Dokumentasjon og kvalitet 

 • Kvalitetssikring
 • Tegningslesing
 • HMS

4. Prosjekt til fordypning

Elevene er enten i praksis hos en bedrift eller jobber med yrkesrelaterte oppgaver på skolen.  
Det er også en skriftelig oppgave knyttet til dette faget.

Fullført Industriteknologi – hva nå?

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Industriteknologi, har skolen et eget opplæringskontor, som vil være behjelpelige med å finne en læreplass til deg.
Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrevet.

Innen Industriteknologi er det 23 forskjellige fagområder du kan velge blant som lærling. pplæringskontor kan tilby deg mulighet for lærekontrakt i følgende fagområder:

 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Sveisefaget
 • CNC- maskineringsfagetFull oversikt finner du her.Ønsker du å gå videre på skole og ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være behjelpelig med å søke og gi deg mer informasjon.