Administrasjon og ansatte

Ledelsen

Terje Alfsen

Rektor
+47 419 01 244

Preben Lohne

Avdelingsleder bygg og mekanisk
+47 917 07 047

Geir Thomassen

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag
+47 915 63 973

Salg og Service og Reiseliv

Kristin Ryen Kulien

Kontaktlærer vg 2
+47 959 72 939

Roy Einar Thorsland

Faglærer
+47 902 04 949

Hilde Bakken

Fagarbeider
+45 909 19 109

Daniel Aasen

Kontaktlærer Vg1
+47 951 41 159

Astri Lindgren Gundersen

Sosialrådgiver
+47 415 11 942

Helse og oppvekst

Kari Ann Haugland Jernæs

Kontaktlærer vg2BUA
+47 976 74 332

Kathrine Thomassen

Kontaktlærer vg1HOA / Teamleder
+47 924 18 032

Astrid Mygland

Kontaktlærer vg1HOB
+47 901 23 531

Tina Askeland

Kontaktlærer vg2HEA / Ressursteam
+47 977 60 565

Hanne Eftevåg

Lærer programfag

Marit Sørheim

Lærer programfag

Hilde Merete Salvesen

Sosialrådgiver
+47 904 19 899

Ingvill Vik Dunsæd

Sosialrådgiver
+47 959 09 764

Monica Lindgren

Fagarbeider/teamleder
+47 901 33 818

Siv Hege Bakke

Fagarbeider
+47 957 61 140

Bygg og anleggsteknikk

Sondre Birkeland

Fagarbeider
+47 900 73 191

Jostein Haraldseid

Faglærer / Teamleder
+47 911 47 222

Børge Litleskare

Kontaktlærer vg1
+47 975 80 622

Jan Erik Hægeland

Kontaktlærer vg2
+47 405 49 419

Svein Arild Hægeland

Kontaktlærer vg1
+47 957 45 199

Kurt Eidså

Fagarbeider
+47 954 49 474

Ole Jakob Åsland

Fagarbeider
+47 901 68 945

Birgit Eliassen

Sosialrådgiver
+47 958 93 225

Teknikk og industriell produksjon

Bente Elin Flister Sunde

Kontaktlærer vg1TIF

Elin Timland

Fagarbeider TIF

Arne Ramsland

Faglærer / fagarbeider

Kjell Tore Haugland

Kontaktlærer vg1/ Teamleder
+47 905 122 86

Geir Harbak

Kontaktlærer vg2
+47 916 43 764

Linda Stangenes

Kontaktlærer vg1
+47 957 07 051

Frode Frigstad

Fagarbeider
+47 404 07 301

Reidun Råsberg

Sosialrådgiver
+47 458 78 434

Fellesfag

Tone Hager Løvdal

Spes.ped koordinator / Ressursteam / fellesfaglærer
+47 976 60 779

Engebret Grøthe

Fellesfaglærer/Teamleder
+47 467 68 790

Kristine Forgard

Fellesfaglærer
+47 381 52 777

Sarah Ånonsen

Fellesfaglærer
+47 480 30 508

Anja Aurenes

Fellesfaglærer
+47 472 43 499

Hilde Palm

Fellesfaglærer/fagarbeider
+47 51600207

Serviceavdelingen

Berit Kjær Sangesland

Økonomikonsulent

Tove Lise Ose

Administrasjon

Janette Homme

Renhold

Jørn Anton Hagen

Byggdrifter
+47 480 39 955

Grete-Lill Mangseth

Kontorleder
+47 959 21 403

Aslaug Steen

Renhold

Torhild Øirås

Renhold

Kjell Karlsen

Servicemedarbeider
+47 954 27 126

Opplæringskontoret

Randi Kiledal

Randi Kiledal
+47 907 48 222

Torunn Wergeland

Opplæringskonsulent
+47 901 37 795