Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vis side

Med denne utdannelsen kan du blant annet få jobb i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb. Utdanningen er i tråd med godkjent læreplan for vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og består av følgende hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning

Inntaksreglement

Blå Kors videregående skole, Øvrebø er en skole som er godkjent for ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1a, og 2.1f). Søkere til skolen må kunne dokumentere at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring jfr. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-3a.

Skolen har et eget opplæringskontor, som er behjelpelige med å finne læreplass til deg som har bestått Vg2 barne- og ungdomsarbeider.