Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Utdanningen følger nasjonal læreplan for Bygg og anleggsteknikk. Læreplanen består av 3 ulike hovedområder:

Produksjon

 • Elevene skal i dette faget bli kjent med de forskjellige materialene som er sentrale innen bygg og anlegg: tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer.
 • Et mål er også å bli kjent med verktøy som brukes i yrkene: Håndverktøy, industrimaskiner, anleggsmaskiner.
 • Praksisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.
 • Utførelses av arbeidsoppgaver tilpasset vg1-nivå, som innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Tegning og bransjelære

 • Utførelse av enkle tegninger og dokumentasjoner av produkter som produseres i bygg og anleggsbransjen.
 • Praktisk bruk av måleverktøy.
 • Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer.
 • Regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med HMS.
 • Organisering og planlegging – forhold mellom de ulike yrkene.

Yrkefaglig fordypning

I dette faget har elevene mulighet til å være i praksis i en bedrift 1 dag i uken. Noen elever er på skolen og jobber med oppgaver knyttet til programfagområdet. Faget består også av en teoretisk del.

Etter at du har fullført og bestått vg1 Bygg og anlegg, kan Øvrebø videregående skole tilby VG2 byggteknikk.

Andre alternativer etter Vg1 er:

 • Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
 • Anleggsteknikk
 • Design og trearbeid
 • IKT- servicefag
 • Idustriell møbelproduksjon
 • Klima-, energi- og miljøteknikk
 • Overflateteknikk
 • Treteknikk
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Isolatørfaget
 • Steinfaget