Vg2 Helsearbeiderfag

Du kan jobbe i ulike offentlige eller private institusjoner, der de utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester. Du kan være med å lette et menneskes hverdag både med praktisk hjelp og omsorg.

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan blant annet jobbe innen:

  • sykehus
  • sykehjem
  • psykisk helsearbeid
  • kommunens hjemmebaserte tjenester
  • rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere
  • andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren.

Utdanningen er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget og består av følgende hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning

Etter at du har fullført og bestått vg2 Helsearbeiderfaget, har skolen et eget opplæringskontor, som vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.

Etter 2 år som lærling kan du gå opp til fagprøven.

Ønsker du å gå videre på skole å få generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være behjelpelig med å søke og å gi deg mer informasjon om dette.